Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
19.07.2020 aktualizacja 19.07.2020

NCN: ponad 10 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA 8

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W ramach 8. edycji konkursu ETIUDA Narodowe Centrum Nauki sfinansuje 84 stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej - poinformowało w piątek NCN.

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora.

W ósmej edycji konkursu wnioski złożyło aż 448 młodych doktorantów i doktorantek, a finansowanie przyznano 84 z nich. Oznacza to, że wskaźnik sukcesu wynosi 18,75 proc.

Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają 12 tys. zł miesięcznie, przemnożone przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. W sumie w ręce młodych naukowców trafi 10 112 948 zł.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 8 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zawierających się w trzech podstawowych dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin i zespoły ekspertów. Na ostateczny werdykt wpływ miały elementy takie jak: spełnienie kryterium badań podstawowych, poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, a także sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Laureaci ETIUDY 8 są zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania, a także do zrealizowania stażu zagranicznego w trakcie lub w ciągu roku po zakończeniu wypłacania grantu. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r.

Lista rankingowa konkursu ETIUDA 8 jest dostępna pod adresem: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-07-17-etiuda8

(PAP)

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024