Nauka dla Społeczeństwa

16.04.2024
PL EN
03.04.2020 aktualizacja 03.04.2020

Fizycy z IFJ PAN: kryptowaluty to poważny i pełnoprawny instrument finansowy

Kryptowaluty stają się poważnym i pełnoprawnym instrumentem finansowym. (Źródło: WorldSpectrum z Pixabay) Kryptowaluty stają się poważnym i pełnoprawnym instrumentem finansowym. (Źródło: WorldSpectrum z Pixabay)

Rynek kryptowalut w ostatnich dwóch latach coraz mniej różni się od dojrzałego światowego rynku walut (Forex) i staje się od niego niezależny - pokazali fizycy, analizując sto popularnych wirtualnych walut zaawansowanymi metodami statystycznymi. Kryptowaluty można traktować jako poważny i pełnoprawny instrument finansowy - sugerują.

Kryptowaluta - najprościej rzecz ujmując - to cyfrowy lub wirtualny środek płatniczy. Istnieje on wyłącznie w systemie komputerowym - nie posiada fizycznych odpowiedników w postaci banknotów czy monet. Używając bardziej specjalistycznego języka można powiedzieć, że jest to rodzaj zdecentralizowanego rejestru księgowego. Składa się on z niezależnych urządzeń i opiera na technologii block-chain (łańcucha bloków). Wykorzystuje rozwiązania kryptograficzne i przechowuje informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Wszystkie transakcje przeprowadzane w świecie kryptowalut są anonimowe, ale każda z nich dostępna jest publicznie.

Rynek kryptowalut jest unikalny pod względem możliwości prowadzenia badań z uwagi na spektakularny rozwój w dość krótkim przedziale czasu oraz niemal nieograniczoną dostępność danych. Pozwala to na prowadzenie analiz statystycznych na różnych etapach rozwoju oraz śledzenie jego ewolucji i trendów.

Tego rodzaju badaniami zajmuje się zespół naukowców kierowany przez prof. Stanisława Drożdża z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. O jego badaniach poinformował IFJ PAN w przesłanym PAP komunikacie.

Grupa ta postanowiła poddać testom problem istnienia zależności oraz ich ewolucji w koszyku stu walut wirtualnych, stanowiących około 95 proc. kapitalizacji całego rynku kryptowalut w czasie od października 2015 r. do marca 2019 r.

W swoich badaniach, opierając się na wcześniejszych analizach, naukowcy wykorzystali tzw. formalizm macierzy korelacji, pochodzący z fizyki statystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, obliczenia prowadzone za pomocą takich macierzy pozwalają stwierdzić, czy w zbiorze danych występuje pewien określony wzorzec.

Badacze przeprowadzili analizy, porównując cechy zmienności kursów wymiany krytpowalut w relacji do siebie nawzajem, do kursu dolara amerykańskiego - oraz do tak zwanej waluty fikcyjnej, sztucznie wygenerowanej z rozkładu losowego, wprowadzonej jako odniesienie porównawcze na potrzeby badań. Uzyskane wyniki dla rynku kryptowalut są podobne do analogicznych pomiarów z rynków akcji i walut tradycyjnych – na przykład rynku Forex.

Podobieństwo to dotyczy zarówno dynamiki zmienności odpowiednich kursów wymiany, jak i faktu, że dominującą cechą tej dynamiki są zachowania nieodróżnialne od chaosu. W początkowej fazie analizowanego okresu to właśnie dolar amerykański oraz bitcoin odgrywały rolę głównych walut bazowych do handlu kryptowalutami. W miarę zbliżania się do dnia dzisiejszego można jednak zaobserwować stopniowe uniezależnianie się rynku walut wirtualnych od dolara. Obecnie już tylko bitcoin jest naturalną walutą bazową dla pozostałych kryptowalut.

Historycznie pierwsza i najsilniejsza kryptowaluta, czyli bitcoin – a w drugiej kolejności ethereum – okazują się stanowić wśród walut wirtualnych odpowiedniki dolara i euro dla rynku Forex. Wyniki te wyraźnie sygnalizują, że kryptowaluty stają się bytem w pełni dojrzałym, integralnym, samodzielnym i niezależnym od rynku Forex, a więc stanowiącym dla niego alternatywę. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy właśnie świadkami finalizacji transformacji prowadzącej ludzkość od cywilizacji papierowej do cyfrowej - komentują przedstawiciele IFJ PAN.

“Nasze badania wewnętrznych korelacji na rynku kryptowalut wskazują, że ów rynek osiągnął poziom dojrzałości, upoważniający do traktowania go za równoważny konwencjonalnym rynkom finansowym, a w szczególności globalnemu rynkowi wymiany walut, jakim jest Forex” – zaznacza Stanisław Drożdż. - “Możemy już z całą pewnością mówić o powstaniu zintegrowanego i niezależnego rynku, na którym kryptowaluty wymieniane są między sobą bez konieczności pośrednictwa na przykład dolara amerykańskiego, jak to miało miejsce w początkowej fazie handlu kryptowalutami”.

Prace krakowskiego zespołu wykazały, że pomimo istniejących powiązań ekonomicznych kryptowaluty przestają być w sposób istotny skorelowane z tradycyjnymi instrumentami finansowymi, takimi jak waluty, rynki akcji czy towarów. Oprócz oferty nowego medium pośrednictwa w wymianie handlowej – alternatywnego do tradycyjnych walut – stwarzają więc tym samym nowe możliwości dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. Opisane analizy z pewnością niosą potencjał zmniejszenia stopnia nieufności inwestorów w stosunku do tego wizjonersko przyszłościowego instrumentu finansowego.

Pierwsza kryptowaluta – bitcoin – została zaproponowana w 2008 r. przez osobę lub grupę o pseudonimie Satoshi Nakamoto. W zamyśle swoich twórców miała ona zapewnić narzędzie do przeprowadzania transakcji za pośrednictwem Internetu bez udziału centralnej jednostki zarządzającej emisją pieniądza, którą w przypadku klasycznej waluty stanowi bank centralny.

W 2010 roku podwoje otworzyła pierwsza giełda wymiany bitcoinów. Od tamtej pory nastąpił spektakularny rozwój rynku kryptowalut - do poziomu osiągającego w szczytowym momencie kapitalizację rzędu 800 miliardów dolarów. Obecnie na różnych giełdach notowanych jest około 5200 wirtualnych walut, z których najlepiej znane to bitcoin (BTC), ethereum (ETH) i ripple (XRP).

Szczegóły w komunikacie IFJ PAN.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024