Nauka dla Społeczeństwa

25.04.2024
PL EN
21.10.2019 aktualizacja 21.10.2019

Pięcioro naukowców laureatami Nagród Naukowych Polityki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dr Olga Śmiechowicz, dr Ewa Zawojska, dr Andrzej Zieleziński, dr Iwona Chlebicka, dr inż. Mariusz Ptak to laureaci 19. edycji Nagród Naukowych Polityki. Pięcioro naukowców otrzymało stypendia w wysokości 15 tys. zł.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Wręczono je w niedzielę 20 października. O laureatach poinformował organizator konkursu - tygodnik Polityka.

W kategorii nauki humanistyczne nagrodzono dr Olgę Śmiechowicz. Jest ona asystentem w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teatrolożka i filolożka klasyczna zajmująca się teatrem antycznym, szczególnie komedią Arystofanesa. Na podstawie monografii o sposobach wykorzystania w antyku teatru, jako narzędzia politycznego będzie ubiegała się jesienią o habilitację. Dr Śmiechowicz zajmuje się też recepcją antycznego teatru w różnych krajach, a jedna z sześciu napisanych przez nią książek poświęcona jest współczesnemu teatrowi polskiemu Lupy, Warlikowskiego i Klaty.

Dr Ewa Zawojska adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego została doceniona w kategorii nauk społecznych. Zajmuje się badaniem, jaką wartość dla społeczeństwa mają dobra publiczne, np. cisza czy latarnie na ulicy. Rozwija metody ankietowe, które pozwalają określać, jaka jest prawdziwa wartość takich dóbr. Badaczka ma już duże doświadczenie międzynarodowe (Wielka Brytania, Kanada, USA), była kierownikiem dwóch projektów NCN oraz wykonawcą w czterech (w tym dwóch międzynarodowych).

Biolog molekularny i bioinformatyk dr Andrzej Zieleziński z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zwycięzcą w naukach o życiu. Tworzy metody obliczeniowe służące do określenia funkcji genów różnych organizmów. Wykazał, że wirusy uzbrojone są w geny kodujące białka na podobieństwo białek atakowanego organizmu i dzięki temu kamuflażowi przełamują jego mechanizmy obronne. Zidentyfikowane przez niego sekwencje wirusowych białek mogą stanowić podstawę do opracowania terapii genowej wielu chorób wirusowych. Jest też moderatorem najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego dla bioinformatyków (Biostars). W tym roku utworzył międzynarodowe konsorcjum specjalistów z dziesięciu renomowanych ośrodków naukowych, których celem jest usprawnienie i ujednolicenie metod bioinformatycznych służących do analizy sekwencji DNA. Dr Zieleziński ma na koncie 16 publikacji z listy filadelfijskiej o wskaźniku Impact Factor wynoszącym 100.

W kategorii nauki ścisłe nagrodzono dr Iwonę Chlebicką. Jest adiunktem w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się analizą funkcjonalną niekonwencjonalnych przestrzeni funkcyjnych i jej zastosowaniami w teorii istnienia i regularności nieliniowych równań różniczkowych. Takich równań można użyć do opisu własności materiałów kompozytowych, mających ziarna o różnych gęstościach i zmieniających lepkość w zależności od temperatury i struktury, działania kamizelek kuloodpornych czy inteligentnych układów hamulcowych.

Dr inż. Mariusz Ptak otrzymał nagrodę w kategorii nauki ścisłe. Adiunkt w Katedrze Konstrukcji i Badań Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej zajmuje się zaawansowanymi modelami numerycznymi głowy człowieka, które służą symulacji urazów czaszkowo-mózgowych. Wraz z zespołem projektu aHEAD opracował trzy modele numeryczne głowy: seniora, dorosłego i dziecka, umożliwiające badanie urazów u osób w różnym wieku. Jego autorskim pomysłem jest wieloczujnikowa opaska wyposażona w układ elektroencefalografii, pozwalająca rejestrować przeciążenia działające na głowę.

Poza pięcioma stypendiami przyznano 10 nagród finałowych, których laureaci otrzymali po 5 tys. zł. W gronie finalistów znaleźli się: dr inż. Maciej Antczak z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej, dr hab. n. med. Piotr Donizy z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr Wojciech Filipowiak z Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Kamil Imbir z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Alicja Jarkowska-Natkaniec z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Mira Marcinów z Zakładu Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, dr Piotr Słodkowski z Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr n. hum. lekarz Natalia Szejko z Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej oraz Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na temat laureatów można znaleźć na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024