Nauka dla Społeczeństwa

17.08.2022
PL EN
25.08.2017 aktualizacja 25.08.2017

Gliwice/ Współpraca polskich i niemieckich ekspertów ws. innowacyjnych materiałów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Polscy i niemieccy eksperci będą wspólnie prowadzić badania nad innowacyjnymi materiałami hybrydowymi, stosowanymi np. w samochodach czy samolotach. W czwartek w Gliwicach podpisano w tej sprawie list intencyjny. Wśród sygnatariuszy jest Politechnika Śląska.

Pełna nazwa tego podmiotu brzmi: Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Tworzą je – ze strony polskiej: Politechnika Śląska, miasto Gliwice, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Federacja Firm Lotniczych "Bielsko", a ze strony niemieckiej: Technische Universitaet Bergakademie Freiberg oraz Institut fuer Leichtbau und Kunststofftechnik z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Materiały hybrydowe i kompozytowe składają się z kilku różnych materiałów, często metalowych i niemetalowych. Dla przykładu – jedne są bardzo wytrzymałe, inne lekkie, należy więc je odpowiednio zestawić, by nowy materiał uzyskał obie te cechy.

"To są konstrukcje wykorzystywane w zaawansowanym przemyśle, głównie samochodowym, lotniczym. Chodzi głównie o to, żeby zmniejszyć masę, utrzymując jednocześnie wysoką wytrzymałość. Tradycyjne materiały nie spełniają już w tym zakresie wymagań, potrzebne są nowe, polegające na połączeniu różnych materiałów w taki sposób, żeby uzyskać efekt synergii, czyli efekt lepszy od zastosowania każdego z nich z osobna" – tłumaczył rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Dodał, że takie materiały są następnie wykorzystywane do budowy konstrukcji lekkich, które są stosowane m.in. w przemyśle samochodowym i lotniczym.

"Dzięki kompozytom hybrydowym - a więc wielomateriałowym - mamy wyrób jeszcze wytrzymalszy, i na co my liczymy – jeszcze lżejszy. W lotnictwie najważniejsze są te dwie rzeczy – wytrzymałość i waga. Ta ostatnia musi być jak najniższa, bo jeżeli zaoszczędzimy na wadze statku powietrznego, to zyskamy w nim dodatkowe miejsce dla pasażerów albo dla przewożonego ładunku" – mówił prezes Śląskiego Klastra Lotniczego Krzysztof Krystowski.

Jak podkreślili eksperci, nowe materiały wymagają jednak zaawansowanych badań, polegających m.in. na testowaniu zachowania materiału w różnych warunkach atmosferycznych i przy różnym obciążeniu. Istotne jest także kwestia opracowywanie technologii wytwarzania tych materiałów, która pozwalałaby na jak najlepsze połączenie materiałów składowych.

Tym m.in. zajmować się będą eksperci w ramach podpisanego właśnie porozumienia.

Sygnatariusze listu zaznaczyli, że Centrum – bazujące na partnerstwie instytucji naukowych, firm przemysłowych i samorządu – ma być "gwarantem rozwoju innowacyjnych technologii aktualnie oczekiwanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz szybkiej komercjalizacji wyników badań naukowych".

Wyrazili też nadzieję, że "bliska odległość między partnerami polskimi i niemieckimi oraz dobra komunikacja pozwolą na ciągłą wymianę kadry naukowej oraz aparatury badawczej".

Jak wynika z informacji przekazanej przez Politechnikę Śląską, współpracujące z uczelnią podmioty z Niemiec "to wiodące niemieckie ośrodki naukowe właśnie w zakresie badań i zastosowań materiałów metalowych oraz materiałów kompozytowych", a Saksonia, gdzie zlokalizowane są obie uczelnie, jest "niemieckim centrum konstrukcji lekkich".

Politechnika Śląska (oprócz wspomnianych niemieckich podmiotów) od lat współpracuje też z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Federacją Firm Lotniczych "Bielsko" – w zakresie wdrażania nowych technologii właśnie.

Rektor Politechniki Śląskiej powiedział, że szczegóły dotyczące konkretnych wspólnych przedsięwzięć będą uzgadniane w późniejszym czasie. (PAP)

Agnieszka Kliks-Pudlik

akp/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022