Nauka dla Społeczeństwa

05.12.2022
PL EN
23.06.2017 aktualizacja 23.06.2017

Prof. Lech Garlicki doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Znawca prawa konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - prof. Lech Garlicki, został uhonorowany w czwartek tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystość nadania tytułu miała miejsce w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (UG), w trakcie specjalnego posiedzenia uczelnianego Senatu.

Jak podkreślił w laudacji prof. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji UG, prof. Garlicki „przynależy do prawniczego Olimpu”. „Znamienite predyspozycje intelektualne, kompetencje badawcze połączone z szerokim zakresem obszarów badawczych oraz umiejętnością łączenia teorii i praktyki, zapewniły mu międzynarodową renomę” – mówił też Szmyt dodając, że w przypadku prof. Garlickiego „wnikliwości intelektualnej towarzyszy odwaga w podejmowaniu tematów trudnych, kontrowersyjnych, także aktualnych”.

„Usłyszałem tutaj tak wiele dobrych słów o sobie, których sam nie byłbym sobie w stanie wyobrazić” – powiedział po odebraniu tytułu laureat.

W jednym z listów gratulacyjnych, jaki odczytano w trakcie uroczystości, prof. Marek Safjan – sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej gratulując laureatowi zaznaczył m.in., że powodem do „największej radości jest fakt, iż tytuł doktora honoris causa UG został przyznany wybitnemu konstytucjonaliście, co ma dzisiaj - w czasach tak częstego negowania wartości i zasad, na których opiera się porządek konstytucyjny, wymiar symboliczny”.

Decyzję o nadaniu prof. Garlickiemu tytułu doktora honoris causa UG podjął uczelniany Senat w marcu br. Stało się to na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji UG.

Profesor otrzymał tytuł „za doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie państwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie”.

Od początku swojej kariery naukowej prof. Garlicki związany jest z Uniwersytetem Warszawskim. Jak podkreślił w laudacji prof. Szmyt, to na tej uczelni Garlicki otrzymał w 1987 r. - w wieku 41 lat, tytuł profesora, stając się wówczas najmłodszym w kraju profesorem „belwederskim” w dziedzinie nauk prawnych.

Garlicki kilkakrotnie przebywał na długoterminowych wyjazdach zagranicznych. Jako visiting profesor prowadził m.in. wykłady na Tel Aviv University, University of Hong Kong, New York University, Washington University czy Yale University.

Jako ekspert sejmowy, w latach 80. brał udział w pracach nad projektami ustaw o Trybunale Konstytucyjnym oraz o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Uczestniczył też, jako ekspert, w pracach Okrągłego Stołu, w ramach których służył wiedzą w zakresie założeń dotyczących reform ustrojowych.

W latach 1993-2001 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a przez kolejnych dziesięć lat - sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie pełnił też funkcję prezesa IV Izby.

„Profesor jest autorem ponad 500 publikacji, w tym ponad 150 w językach obcych, biegle bowiem włada językiem angielskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim. Umiejętność i precyzja analizy sprawiają, że dorobek naukowy profesora zawsze staje się punktem odniesienia w rozwoju nauki prawa konstytucyjnego” – podkreślał w laudacji prof. Szmyt.

W swojej działalności naukowej prof. Garlicki zajmował się m.in. takimi obszarami, jak międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo parlamentarne czy system źródeł prawa i teoria konstytucji. Najbardziej znanymi, najobszerniejszymi i najczęściej cytowanymi są jego prace dotyczące pozycji i ustroju władzy sądowniczej, zwłaszcza sądów konstytucyjnych. Wśród nich znajduje się autorski podręcznik „Polskie prawo konstytucyjne”, który ma już 19 wydań i jest kanwą lektur wszystkich kierunków prawa w Polsce. (PAP)

aks/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022