Nauka dla Społeczeństwa

30.09.2022
PL EN
11.07.2016 aktualizacja 11.07.2016

25 mln zł dla ośmiu zespołów na rozwój innowacyjnych badań

Źródło: FNP Źródło: FNP

Nowa metoda terapii nowotworów, mikroskop do szybszych analiz histopatologicznych, precyzyjne czujniki światłowodowe - to kilka projektów dofinansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM-TECH. W sumie osiem projektów badawczych otrzymało w nim 25 mln zł.

W pierwszej edycji programu TEAM-TECH, realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), dofinansowano osiem projektów naukowych. Łącznie otrzymały one 25 mln zł. Laureatów wybrano spośród 38 projektów.

\"Laureaci pierwszego konkursu będą realizowali swoje projekty zarówno w jednostkach naukowych, firmach, jak i w konsorcjach naukowo-przemysłowych. Każdy z zespołów będzie współpracował z co najmniej jednym partnerem gospodarczym, a niektórzy grantobiorcy będą mieć ich nawet kilku. Łącznie do realizacji wszystkich projektów zaangażowanych zostanie 14 firm\" - informuje w przesłanym komunikacie FNP.

Jednym z nagrodzonych badaczy jest dr n. med. Tomasz Rygiel z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który pozyskał finansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł. Będzie on pracował nad stworzeniem nowej metody dostarczania leków bezpośrednio do komórek nowotworowych. Stworzenie takiego systemu pozwoli na zwiększenie skuteczności terapii i zmniejszenie efektów ubocznych, co może znacząco wydłużyć okres przeżycia i poprawić komfort życia pacjentów onkologicznych. Projekt dra Rygla będzie realizowany w konsorcjum naukowo – przemysłowym WUM i biotechnologiczną firmę Cellis.

Nad projektem o zastosowaniu w medycynie będzie pracowała także prof. Małgorzata Kujawińska z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, która otrzymała finansowanie w wysokości 3,4 mln zł. Głównym celem jej badań będzie opracowanie, przetestowanie i przygotowanie do komercjalizacji nowatorskiego układu tomograficznego mikroskopu fazowego. Jednym z głównych obszarów, w których tomograficzna mikroskopia fazowa znajdzie zastosowanie, jest histopatologia. Pozwoli ona na odciążenie lekarzy histopatologów, umożliwiając automatyzację pomiaru skrawka tkanki bez jego wcześniejszego barwienia - co sprawi, że proces pomiarowy będzie szybszy, prostszy i tańszy.

Do najwyżej finansowanych projektów - prawie 3,5 mln zł - należy natomiast projekt realizowany przez firmę InPhoTech Sp. z o.o. w konsorcjum z Polskim Centrum Fotoniki i Światłowodów, którym kierować będzie dr inż. Tomasz Nasiłowski. Projekt polega na opracowaniu wyjątkowego światłowodu opartego na unikalnej technologii powietrzno-szklanych mikro- i nanostruktur tworzących specjalne włókna optyczne. Zastosowanie takiego światłowodu nowej generacji, np. w systemach czujników, pozwoli na dokonywanie niezwykle precyzyjnych i niezawodnych pomiarów, prowadzonych także w bardzo trudnych warunkach, jak np. wysokie temperatury. Dzięki takim czujnikom będzie można odczytywać stan techniczny, naprężenie i inne parametry, które decydują o bezpieczeństwie użytkowania, np. konstrukcji budynków, torów kolejowych, rurociągów.

W gronie laureatów znaleźli się również: prof. Michał Mrozowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej; dr hab. Ryszard Buczyński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych; prof. Karol Grela z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Mariusz Malinowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; prof. Jerzy Krupka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Program TEAM-TECH oferuje granty dla zespołów badawczych na prowadzenie prac w zakresie rozwoju technologii lub produktów opartych o odkrycia naukowe. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 43 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 48 stypendiów dla młodych naukowców zaangażowanych w realizację prac badawczych. Finansowanie projektów zostało przyznane na trzy lata.

\"TEAM-TECH to jeden z tych programów FNP, które mają za zadanie zbliżać naukę i biznes poprzez realizację prac badawczych lub rozwojowych, będących kontynuacją oryginalnych odkryć naukowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu programowi powstanie wiele ciekawych rozwiązań, które z sukcesem znajdą zastosowanie w gospodarce i przyczynią się do poprawy jakości naszego życia\" – mówi dyrektor ds. działalności programowej FNP Michał Pietras.

Środki przeznaczone na realizację konkursu TEAM-TECH pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Najbliższa szansa na zdobycie dofinansowania w programie TEAM-TECH pojawi się jesienią – nabór wniosków ruszy 15 listopada br.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022