Nauka dla Społeczeństwa

05.12.2022
PL EN
18.03.2016 aktualizacja 18.03.2016

Kielce/ Prof. Tomasz Schramm doktorem h.c. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Historyk dziejów powszechnych XIX i XX w., I wojny światowej oraz relacji polsko-francuskich prof. Tomasz Schramm, odebrał w czwartek w Kielcach tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK).

Podczas uroczystości rektor kieleckiej uczelni prof. Jacek Semaniak przypomniał osiągnięcie naukowe związanego z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu prof. Schramma oraz jego pasje podróżnicze – historyk siedmiokrotnie uczestniczył w wyprawach na Spitsbergen.

Prof. Semaniak przywołał też opinię jednego z recenzentów przyznania tytułu doktora h.c. kieleckiej uczelni naukowcowi. „Jego kompetencje w zakresie relacji międzyludzkich, kultura osobista, wewnętrzny spokój, dążenie do obiektywizacji sądów zapewniają mu szacunek i poważanie rozmówców” – mówił o prof. Schrammie rektor.

Schramm specjalizuje się w czasach przełomu XIX i XX wieku, I wojny światowej: jej podłoża, charakteru i konsekwencji oraz przemian, jakie dokonały się w Europie. W swojej pracy naukowej zajmuje się relacjami polsko – francuskimi. Interesuje go też Europa jako całość i jej tożsamość historyczno-kulturowa.

W laudacji prof. Marek Przeniosło podkreślał, że poza historią powszechną, dorobek naukowy profesora wzbogaciły też teksty zawierające czysto polskie wątki. Zwrócił także uwagę na cechę twórczości naukowej prof. Schramma - sposób zapisu czynionych ustaleń. „Każdy, kto zetknął się z jego publikacjami, od razu zauważy, że charakteryzuje je wysoka kultura języka, nienaganny styl, precyzja, wyrafinowanie - w pozytywnym tego słowa znaczeniu – w przekazywaniu myśli” - podkreślił laudator.

Prof. Schramm dziękował za wyróżnienie, które „umieściło go w sąsiedztwie” wybitnych humanistów wcześniej uhonorowanych tytułem doktora h.c. przez kielecką uczelnię - to m. in. historycy, profesorowie Henryk Samsonowicz, Wojciech Wrzesiński i Stanisław Bylina.

Naukowiec zwrócił się też do obecnych w auli rektoratu UJK przedstawicieli uniwersytetów, którzy zgromadzili się w Kielcach przed Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich. Prof. Schramm oceniał obecną kondycję szkolnictwa wyższego, odwołując się do wykładu filozofa Kazimierza Twardowskiego „O dostojeństwie Uniwersytetu”, który powstał w 1931 r. z okazji przyznania naukowcowi tytułu doktor h. c. Uniwersytetu Poznańskiego.

„Nasuwa się pytanie - ile zostało z dostojeństwa uniwersytetowi, wystawionemu na to, co niesie mu dzień dzisiejszy? Ile jest dostojeństwa w instytucji, wkręconej w tryby Krajowych Norm Kwalifikacji, określanych przez nic nie mówiące symbole i potworny biurokratyczny żargon (…)?” - mówił prof. Schramm.

W jego opinii, „dostojeństwo” jest też odbierane dziekanom wydziałów, którzy muszą zachowywać się jak „poganiacze niewolników”, domagając się od swoich pracowników „kolekcjonowania punktów” za określone publikacje. „Zdaję sobie sprawę z istnienia pewnych konieczności. Nie jest moją intencją krytykowanie wysiłków (…) tych którzy się z nimi mierzą. Można jednak wśród profesorów spotkać takie osoby, które działaniom z tym związanym oddają się ze zdumiewającym zaangażowaniem (…) To zdrajcy, którzy przeszli na stronę naszego nieprzyjaciela – biurokracji - i jemu służą” – ocenił prof. Schramm.

„Apeluję do was gorąco o obronę tego, co jeszcze się uchowało z dostojeństwa uniwersytetu, o obronę przed tymi, którzy temu dostojeństwu zagrażają. Zwłaszcza zaś brońcie nas przed zdrajcami” – zwrócił się profesor do zgromadzonych w auli UJK rektorów.

Prof. Tomasz Schramm urodził się w 1949 r. w Poznaniu. Swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dzieje tej uczelni są częścią zainteresowań badawczych historyka. Doktorat na UAM obronił w 1977 r., habilitację uzyskał w 1988 r., a tytuł profesora - w 1999 r.

Najważniejsze publikacje prof. Schramma to „Francuskie misje wojskowe w państwach Europy środkowej 1919-1938” (1987 r.), „Wygrać Polskę 1914-1918” (1989 r.) w serii „Dzieje państwa i narodu polskiego”, „Historia powszechna - XX wiek” (1999 r.) w serii „Zrozumieć dzieje”, „Tożsamość Europy, a chrześcijaństwo” (2005 r.).

Przez wile lat pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii i prodziekana Wydziału Historycznego UAM. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Od 2006 r. pełni funkcję konsula honorowego Republiki Francuskiej w Poznaniu. Został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Kawalerem Orderu Palm Akademickich – to najstarsze cywilne odznaczenie francuskie.

Jedną z pasji prof. Schramma są podróże. Jest taternikiem i polarnikiem, członkiem ekskluzywnego The Explorers Club. Uczestniczył w siedmiu wyprawach eksploracyjnych na Spitsbergen, w wyprawie alpinistycznej w góry Darwazu Afgańskiego, w wyprawie na lodowce Patagonii.

PAP - Nauka w Polsce

ban/ krf

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022