Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
25.11.2015 aktualizacja 25.11.2015

Prof. Zbigniew Błocki wśród zarządzających Science Europe

Prof. Zbigniew Błocki - dyrektor Narodowego Centrum Nauki - został członkiem Rady Zarządzającej międzynarodowej organizacji Science Europe. Członkowie Rady wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję - informuje Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Science Europe (SE) zrzesza ponad pięćdziesiąt europejskich organizacji i instytucji naukowych prowadzących lub finansujących badania naukowe. Celem organizacji jest przede wszystkim wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej poprzez zacieśnienie współpracy między instytucjami członkowskimi. Od czerwca 2012 roku do SE należy też Narodowe Centrum Nauki. Kierunek działań organizacji wyznacza i monitoruje Rada Zarządzająca Science Europe.

Jednym z celów Science Europe jest reprezentowanie potrzeb środowiska naukowego w Europie oraz zwiększenie wpływu naukowców na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z badaniami naukowymi. Organizacja dąży również do pogłębiania współpracy z instytucjami wspierającymi naukę zlokalizowanymi poza Europą i poszukiwania rozwiązań, dzięki którym finansowane ze środków publicznych badania naukowe przyczynią się do rozwoju gospodarki oraz przyniosą pożytek społeczeństwu. Science Europe blisko współpracuje z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC), uniwersytetami, akademiami nauk, europejskimi organizacjami międzyrządowymi ds. nauki, a także Komisją Europejską w celu zbudowania wspólnej europejskiej przestrzeni badawczej.

Prof. Zbigniew Błocki od 1990 roku jest pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat obronił w 1995 r. W 1999 r. w ramach stypendium Fulbrighta przebywał na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor. Rok 2001 spędził w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, a w 2002 r. przebywał trzy miesiące w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku.

Wiosną br. otrzymał oficjalne powołanie na stanowisko dyrektora NCN. W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie NCN, a w latach 2010-2013 w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 2011-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ. Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Matematyki PAN, a także Komisji Etycznej Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022