Nauka dla Społeczeństwa

07.06.2023
PL EN
17.11.2015 aktualizacja 17.11.2015

Narodowe Centrum Nauki dofinansowało już 10 tys. projektów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Już ponad 10 tysięcy projektów badawczych uzyskało finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. W rozstrzygniętych właśnie konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9, na prowadzenie badań przyznano naukowcom niemal 355 mln zł.

"Łącznie w rozstrzygniętych po raz dziewiąty konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA polscy naukowcy złożyli do Narodowego Centrum Nauki 4263 wnioski. Finansowanie na łączną kwotę niemal 355 mln zł otrzyma ponad 21 proc. z nich" - informuje w przesłanym komunikacie Narodowe Centrum Nauki.

"Narodowe Centrum Nauki działa dopiero od pięciu lat, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że polscy naukowcy już ponad dziesięć tysięcy razy skorzystali z naszego wsparcia" – mówi dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. "Co więcej, w rozstrzygniętych właśnie konkursach współczynnik sukcesu wrócił do poziomu ponad 20 proc., przede wszystkim dzięki dodatkowym 110 milionom złotych przewidzianym w budżecie NCN na rok 2016. Mam nadzieję, że taki dodatkowy zastrzyk finansowy pomoże polskim naukowcom rozwinąć skrzydła i pozwoli im prowadzić naprawdę wartościowe badania" – podkreśla prof. Błocki.

Kierownikiem dziesięciotysięcznego projektu zakwalifikowanego do finansowania w rozstrzygniętym właśnie konkursie SONATA 9, jest dr inż. Maciej Zawadzki z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Badania będą dotyczyć wodnych układów dwufazowych.

"Gdyby zapytać przeciętnego człowieka, czym są dwuskładnikowe układy wodne, zapewne w pierwszym skojarzeniu wymieniłby nazwę któregoś z popularnych alkoholowych drinków, tymczasem ABS-y (z ang. Aqueous Biphasic Systems) to coś, co bardziej przypomina znane wszystkim połączenie wody z oliwą. Nawet po starannym zmieszaniu, w naczyniu ponownie pojawią się dwie warstwy. Charakterystyczną cechą układów dwufazowych jest to, że uzyskanie z nich homogennej cieczy możliwe jest tylko w tzw. krytycznej temperaturze mieszania" – mówi dr Maciej Zawadzki. "W swoich badaniach chciałbym skupić się w szczególności na tych, w których zanik rozwarstwienia ma miejsce w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Układy takie są niezwykle interesujące, oraz mają one największe szanse na wykorzystanie w praktyce np. w biosyntezie" - dodaje.

W konkursie SONATA 9 złożono 724 wnioski, z czego do finansowania wyłoniono 142 na kwotę niemal 54,5 mln zł. To konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Osobom, które nie posiadają doktoratu dedykowany jest konkurs PRELUDIUM. Początkujący naukowcy, którzy składają wnioski w tym konkursie, nie muszą być słuchaczami studiów doktoranckich, a tematyka realizowanego przez nich grantu może być niezależna od przygotowywanej pracy doktorskiej. W konkursie PRELUDIUM 9 do NCN wpłynęło 1427 wniosków, a finansowanie w wysokości ponad 36 mln zł otrzyma 336 projektów.

W konkursie OPUS 9 startować może każdy badacz, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Niezmiennie cieszy się on największą popularnością w ofercie NCN. Tym razem konkurowało w nim 2112 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 425, zaś jego laureaci otrzymają ponad 264 mln zł.

Po raz pierwszy w historii konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA Narodowe Centrum Nauki publikuje również opis popularnonaukowy każdego z projektów zakwalifikowanych do finansowania, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Opisy zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi.

"Chcemy, żeby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, na jakiego rodzaju badania są przeznaczane pieniądze z budżetu NCN. Do tej pory publikowaliśmy tylko tytuł projektu, który rzadko kiedy wyrażał, na czym będą polegać badania. Poprosiliśmy więc wnioskodawców o sporządzenie popularnonaukowych opisów swoich badań – i te właśnie opisy zwycięskich projektów można odnaleźć teraz na stronie internetowej NCN" – podkreśla dyrektor NCN.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 wraz z popularnonaukowymi opisami projektów znajdują się pod adresem.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023