Nauka dla Społeczeństwa

08.08.2022
PL EN
29.01.2014 aktualizacja 29.01.2014

NSA: umowa o dzieło może być powodem odmowy przyznania stypendium

Wynagrodzenie z umowy o dzieło jest wliczane do limitu dochodów, od którego zależy to, czy student dostanie stypendium socjalne - orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła studenta, którego matka pracowała na tzw. umowę śmieciową.

Prawo do stypendium socjalnego mają studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zasadą jest, że każda uczelnia określa w regulaminie tzw. próg dochodu, czyli miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie, od którego zależy, czy student dostanie stypendium.

Sprawa, którą rozpatrywał we wtorek NSA, dotyczyła studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, który - na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego - wykazał dochód o ok. 100 zł wyższy od progu przyjętego na tej uczelni. Z tego powodu rektor odmówił studentowi przyznania stypendium.

Student nie zgodził się z decyzją rektora i złożył skargę do wrocławskiego sądu administracyjnego. Uważał, że przy wyliczaniu dochodu w jego rodzinie nie należało uwzględniać zarobków jego matki z umowy o dzieło.

Wrocławski sąd oddalił jednak jego skargę, a we wtorek podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I OSK 2539/13). Oba sądy stwierdziły, że przychód z umowy o dzieło powinien być wliczany do dochodu rodziny, od którego wysokości zależy prawo do stypendium socjalnego.

Uzasadniając wtorkowy wyrok NSA sędzia Marzenna Linska-Wawrzon zwróciła uwagę, że zaświadczenie z urzędu skarbowego za 2011 r. wyszczególniało umowę o dzieło i dlatego przychód z takiej umowy należy wliczyć do dochodu rodziny.

PAP - Nauka w Polsce

jasz/ kjed/ as/ mow/ krf/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022