Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
04.07.2013 aktualizacja 04.07.2013

Ponad 150 mln zł od Narodowego Centrum Nauki dla polskich badaczy

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło cztery konkursy dla badaczy: MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1 i FUGA 2. Na dofinansowanie wybranych 209 projektów - zarówno doświadczonych, jak i młodych badaczy - Centrum przeznaczy ponad 150 mln zł.

W konkursie MAESTRO 4 o pieniądze ubiegało się 161 doświadczonych naukowców. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 26 najlepszych projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych. Na ważne dla rozwoju nauki badania NCN przeznaczyło w sumie ponad 65 mln zł - poinformowała Kamila Patoła z NCN w przesłanym PAP komunikacie.

Najwyższe finansowanie w tym konkursie – 3 mln zł - otrzymał prof. Edward Nęcka z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół pod jego kierownictwem będzie badał proces samokontroli człowieka, zachodzący na trzech poziomach analizy: behawioralnym, poznawczym i neuronalnym.

Z kolei w konkursie HARMONIA 4 o finansowanie mogli się starać badacze realizujący projekty we współpracy międzynarodowej. Spośród 320 zgłoszonych wniosków NCN przyznało finansowanie 68 projektom o łącznej wartości ponad 58 mln zł.

Aż 6 mln zł - a więc największą kwotę - otrzymał projekt pod kierownictwem prof. Barbary Wosiek z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Zespół będzie realizować projekt w ramach eksperymentu ATLAS prowadzonego na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). ATLAS jest jednym z sześciu detektorów w akceleratorze cząstek w ośrodku CERN pod Genewą.

"Polscy naukowcy działają aktywnie na arenie międzynarodowej. Dzięki rozstrzygniętemu już po raz czwarty konkursowi HARMONIA nasi najlepsi badacze mogą prowadzić projekty naukowe korzystając z doświadczeń kolegów z zagranicy i najlepszych urządzeń badawczych, takich jak Wielki Zderzacz Hadronów" – podkreśla dyrektor Centrum, prof. Andrzej Jajszczyk.

Centrum po raz pierwszy rozstrzygnęło konkurs ETIUDA 1. Stypendia na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej otrzyma 100 badaczy, w sumie trafi do nich ponad 8 mln zł. Jednym z podstawowych warunków otrzymania stypendium było zaplanowanie przez wnioskodawcę trwającego od 3 do 6 miesięcy stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Laureaci mają już otwarty przewód doktorski i muszą obronić pracę doktorską najpóźniej w ciągu roku po zakończeniu pobierania stypendium.

W konkursie FUGA 2 na staże podoktorskie złożono 177 wniosków o finansowanie. NCN przekaże badaczom w sumie ponad 21 mln zł, z czego najwięcej, bo aż 9 mln zł trafi w ręce humanistów. 49 laureatów konkursu będzie odbywać staż poza województwem dotychczasowego zamieszkania lub zatrudnienia.

"Chcemy wspierać mobilność kadry naukowej w Polsce oraz zwiększać kompetencje badaczy przez ich udział w zespołach naukowych w rożnych częściach kraju. Wyłonieni w konkursie stażyści otrzymali znaczne środki na prowadzenie badań, z których mogą korzystać w sposób niezwykle elastyczny" – zaznacza prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022