Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
21.06.2013 aktualizacja 21.06.2013

Sympozjum o Egipcie przed piramidami w Poznaniu

W piątek 21 czerwca rozpoczęła się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu konferencja, w której bierze udział kilkadziesięcioro naukowców z Polski, Austrii, Wielkiej Brytanii, Izraela, Stanów Zjednoczonych. Obrady w ramach spotkania "Delta Nilu jako centrum wymiany kulturowej pomiędzy Górnym Egiptem a południowym Lewantem w 4 tysiącleciu p.n.e" potrwają do soboty.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie rezultatów projektu finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, który jest realizowany przez dr Agnieszkę Mączyńską z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Archeolog bada relację między mieszkańcami Delty Nilu, Górnego Egiptu oraz południowego Lewantu w IV tysiącleciu p.n.e. na podstawie materiałów uzyskanych podczas wykopalisk na stanowisku Tell el-Farcha.

Dodatkowo ważnym elementem projektu jest wskazanie roli, jaką Delta Nilu odgrywała w tych relacjach, a także wpływu, jaki wywierała na procesy zjednoczenia kulturowego i politycznego państwa egipskiego. W projekcie współuczestniczą badacze z kilku ośrodków na świecie, stąd ich obecność na sympozjum w Poznaniu.

Konferencja zbiega się z piętnastą rocznicą badań archeologicznych polskiej misji w Tell el-Farcha. Z tego względu organizatorzy przeznaczyli więcej miejsca na podsumowania prezentacji tych wykopalisk.

Wstęp na referaty w ramach sympozjum jest bezpłatny. Wszystkie wystąpienia są wygłaszane w języku angielski. Ich publikację przewidziano na luty 2014 roku. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny w internecie pod adresem.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ ula/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022