Dr Ewa Korpysz/ Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2012

Fot. Fotolia
Fot. Fotolia

Za swoją misję uważa ocalenie od zapomnienia niepowtarzalnych zabytków sztuki. Swoim słuchaczom opowiada i pokazuje stare dwory i parki, zamki i warownie, opactwa i klasztory. Zdradza ich tajemnice, popularyzując wiedzę o malarstwie, rzeźbie i architekturze Polski i sztuce Europy. Wskazuje też miejsca, które warto uczynić celem zagranicznych podróży.

Dr Ewa Korpysz, historyk sztuki z Uniwersytetu Warszawskiego kandyduje - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VIII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kandydatka upowszechnia wiedzę o sztuce poprzez otwarte wykłady, publikacje popularnonaukowe, wystawy i pokazy przeźroczy, którym towarzyszą prelekcje oraz wycieczki.

Poza pracą naukową i dydaktyczną w Instytucie Historii Sztuki UW dr Ewa Korpysz pracuje w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz współpracuje ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin i z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Aktywnie działa w Warszawskim Stowarzyszeniu Plastyków (WSP), gdzie opowiada gościom otwartych spotkań o polskiej i europejskiej sztuce. W 2011 r. nawiązała współpracę z Uniwersytetem Otwartym przedstawiając program cyklu popularnych wykładów o sztuce polskiej.

"To wspaniałe, że w czasach powszechnej komercjalizacji, w dobie zabiegania, przy ustawicznym braku czasu i, niestety, coraz dotkliwszego zmniejszania się środków do życia są tacy ludzie, jak dr Ewa Korpysz. To człowiek sztuki, który potrafi głęboko zainteresować dużą grupę ludzi swoją wiedzą, otwarciem na świat i otaczające go piękno. Lata jej pracy w Warszawskim Stowarzyszeniu Plastyków, przekazywanie wiedzy o sztuce inspirujące twórczość artystyczną naszych członków stanowią znaczący wkład do kultury polskiej” - uważa prezes WSP Krystyna Hajduk-Popławska, która w imieniu stowarzyszenia wyraża przekonanie, że ta działalność popularyzatorska zasługuje na uwagę i docenienie.

"Stowarzyszenie skupia ludzi starszych różnych zawodów oraz emerytów, nieprofesjonalistów, którzy odkryli radość obcowania ze sztuką. Ludzie ci malują, tkają i zajmują się innymi dziedzinami twórczości. Rozwijając swoje zainteresowania, pragną też pogłębiać wiedzę na temat sztuki. Każdy pasjonat może się tu zgłosić, a wykłady cieszą się dużą frekwencją" - tłumaczy Korpysz.

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, od 18 lat, na comiesięcznych spotkaniach, w przystępny sposób przedstawia słuchaczom różne zagadnienia z historii sztuki europejskiej i polskiej. Każdy wykład ilustruje wieloma przezroczami. Całoroczne cykle tematyczne prezentowane są zarówno przekrojowo, jak i monograficznie.

Wśród tematów omówionych przez Ewę Korpysz znalazły się cykle poświęcone historii malarstwa, rzeźby i architektury od czasów średniowiecznych po wiek XX, ponadto omówienia twórczości wielkich mistrzów i prezentacje wybitnych dzieł sztuki. Osobne miejsce w wykładach zajęły dzieje pejzażu w malarstwie oraz historia portretu. Wszystkie prelekcje są bogato ilustrowane przeźroczami. Prezentując określone zjawiska referentka nie ogranicza się do biernego przedstawienia tematu, ale stara się mobilizować uczestników spotkania do aktywności i wypowiedzi, pozostawiając też czas na pytania po wykładzie.

Ewa Korpysz popularyzuje sztukę również w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie. "Podejmuję różnorodną tematykę, staram się tak dobrać zakres materiałów, by zainteresować słuchaczy o różnym przygotowaniu. Przychodzą uczniowie i studenci, ale też ludzie pracujący i starsi. Frekwencja jest zawsze bardzo duża" - zapewnia. Tematyka jej prelekcji zawsze jest ukierunkowana na ochronę naszego dziedzictwa narodowego.

W 2012 roku zrealizowała aż cztery imprezy festiwalowe o różnym charakterze – były to prelekcje z animowanym pokazem multimedialnym, spacer po zabytkach z wykładem, warsztaty o charakterze interaktywnym. Mówiła m.in. o sztuce Michała Anioła, rodowym gnieździe Batorych, stylu i etapach budowy warszawskiego kościoła św. Anny.

W 2011 r. Ewa Korpysz przybliżyła słuchaczom Szarogród na Podolu - dawną twierdzę Jana Zamoyskiego, założoną na podobieństwo Zamościa. W drugiej prelekcji festiwalowej odkryła tajemnicę opuszczonego zamku w Tarnawie, położonego na wschodnich krańcach Pogórza Przemyskiego - już poza granicami naszego kraju.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy SGGW dr Korpysz przybliża słuchaczom wiedzę o kulturze europejskiej. Zaprezentowany przez nią w maju 2012 r. pokaz "Zapomniane skarby Kresów" zebrał kilkusetosobową publiczność. Na grudzień zaplanowano spotkanie o tradycji bożonarodzeniowej w sztuce europejskiej.

Kandydatka jest także autorką zdjęć i współautorką wystawy fotograficznej pt. "Cztery lata doświadczeń na Kresach". Wystawa była wynikiem organizowanych przez nią w ramach wolontariatu wakacyjnych wyjazdów na Kresy, w trakcie których uczestnicy - nie tylko studenci, ale też młodzi pasjonaci spoza środowisk akademickich - poznawali zabytki polskie na Ukrainie. Obozy miały na celu popularyzację sztuki zachowanej na tamtym terenie. Studenci mogli zobaczyć zarówno obiekty znane, jak i małe dwory, pałace i kościoły zapomniane, niekiedy bardzo zniszczone.

Swoje publikacje popularnonaukowe dr Korpysz adresuje do szerokiego grona odbiorców. Popularyzuje przede wszystkim sztukę polską. Niekiedy są to też polonica za granicami naszego kraju. Czasem jednak porusza tematy związane z ciekawym zjawiskami w sztuce europejskiej. Stara się przy tym pokazać omawiane zabytki tak, by zachęcić do odwiedzenia ich w trakcie wakacyjnych podróży.

W swych publikacjach porusza tematy związane z ciekawymi zjawiskami artystycznymi i zabytkami. Jej prace ukazują się w pismach: Spotkania z zabytkami, Ad rem – kwartalnik akademicki oraz Uniwersytet Warszawski – pismo uczelni. Periodyki te nie mają charakteru pism naukowych, są natomiast ukierunkowane na upowszechnianie nauki.

Historyk sztuki współpracuje też z redakcją Przewodnika Internetowego www.ciekawe-miejsca.net.

Pełny zestaw publikacji i prac Ewy Korpysz jest dostępny na stronie: http://www.ihs.uw.edu.pl/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ kol/ agt/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Rejestracja na 20. Lubelski Festiwal Nauki – od środy

  • 11.03.2022 PAP/Albert Zawada

    Śląskie/ Uczniowie ze szkoły w Pyskowicach zostali laureatami konkursu "Nauka dla Ciebie"

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera