Nauka dla Społeczeństwa

29.02.2024
PL EN
05.10.2012 aktualizacja 05.10.2012

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął nowy rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych towarzyszyło czwartkowej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczelnia otrzymała też relikwie bł. Jana Pawła II.

Nowy rok akademicki uniwersytet otwiera z nowym rektorem – prof. Leszkiem Żabińskim, oraz nową biblioteką – wybudowanym wspólnie z Uniwersytetem Śląskim Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Budowa Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych rozszerzy możliwości kształcenia w zakresie zastosowania informatyki we wszystkich zawodach ekonomicznych. Mieszczące się tam laboratoria obejmą dziedziny takie jak: systemy informacji przestrzennej, katastralne, narzędzia informatyczne w administracji publicznej, serwisy finansowe i giełdowe, narzędzia analizy inwestycyjnej, systemy wspomagania zarządzania, zarządzanie relacjami z klientami, systemy logistyczne, systemy obsługi kadrowej czy finansowej.

Finansowanie tej wartej blisko 50 mln zł inwestycji w zasadniczej części zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budynek – zlokalizowany przy Bulwarach Rawy – domknie przestrzeń centralną miasta i kształtującą się nad rzeką Rawą dzielnicę akademicką. Centrum rozpocznie swoją działalność w październiku 2013 r.

Pierwszym punktem czwartkowych uroczystości inauguracyjnych była msza święta z udziałem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca, który przekazał uczelni relikwie z krwi błogosławionego Jana Pawła II, ofiarowane przez metropolitę krakowskiego abp. Stanisława Dziwisza. Relikwie czczone będą w kaplicach akademickich. Jeden z relikwiarzy będzie wystawiony w krypcie Duszpasterstwa Akademickiego „Zawodzie”, drugi - w kaplicy Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.

W czwartek swoje urzędowanie na stanowisku rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach rozpoczął oficjalnie - odbierając insygnia rektorskie - prof. Leszek Żabiński. Jest on specjalistą z zakresu ekonomiki i organizacji handlu, podstaw teorii rynku i marketingu, analizy rynku i zarządzania marketingowego, a także polityki rynkowej, turystycznej i konsumpcji.

W przemówieniu inauguracyjnym rektor poruszył m.in. problem światowego kryzysu gospodarczego. Jak mówił, zagraża on w coraz większym stopniu przejściu do nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Jego zdaniem wynika to z dotychczasowego modelu rozwoju opartego na hiperkonkurencji w skali globalnej, drenażu mózgów i cennych zasobów na całym świecie, prymatu wzrostu nad rozwojem, niebotycznemu uzależnieniu się rozwoju gospodarek i budżetów narodowych od rynków finansowych, upadku wartości i etyki w biznesie, łamaniu podstawowych reguł gospodarowania i ekonomii.

Do wybuchu kryzysu przyczyniły się też - zdaniem rektora - niektóre współczesne szkoły i nurty ekonomii, lansujące lekkomyślne koncepcje rozpraszania ryzyka niektórych innowacyjnych produktów finansowych, polityki konsumpcji na permanentny kredyt oraz finansjeryzacji gospodarki i społeczeństwa.

"Potrzebna jest zatem całościowa zmiana dotychczasowego modelu działania i rozwoju. A więc wybór modelu zakładającego bardziej współpracę jednostek, organizacji, regionów i państw aniżeli ich totalną, niszczącą rywalizację w osiąganiu celów” – ocenił prof. Żabiński.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie, kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych: na 4 wydziałach i 15 kierunkach studiów uczy się ponad 15 tys. studentów.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ hes/ gma/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024