Nauka dla Społeczeństwa

29.09.2022
PL EN
03.08.2012 aktualizacja 03.08.2012

Sondaż: lekarz nie zawsze autorytetem w sprawie zdrowego stylu życia

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Tylko 27 proc. respondentów zapytanych o autorytet w zakresie zdrowego trybu życia wskazuje lekarza. Taki sam odsetek osób żadnego autorytetu nie potrafi wskazać - wynika z sondażu "Polacy o zdrowym stylu życia".

Badanie „Zdrowy styl życia Polaków. Część druga – źródła wiedzy na temat zdrowego stylu życia i autorytety w dziedzinie zdrowego stylu życia" przeprowadzono na zlecenie Headlines Porter Novelli przez TNS Polska. Jak poinformowali przedstawiciele firmy, badanie przeprowadzono w kwietniu na reprezentatywnej próbie 1000 osób od 15. roku życia.

Polacy zapytani o to, z jakich źródeł zdobywają informacje na temat tego, jak powinien wyglądać zdrowy styl życia najczęściej zaznaczali odpowiedź: "z żadnych". Wśród tych, którzy ze źródeł informacji korzystają, najbardziej popularna okazała się odpowiedź "lekarz" - jednak wskazało ją tylko 22 proc. wszystkich badanych. Częściej taką odpowiedź wskazywały kobiety, osoby w wieku 60 lat i więcej, osoby z wykształceniem wyższym.

19 proc. respondentów jako źródło informacji wskazywało przyjaciół czy znajomych, rodzinę i członków gospodarstwa domowego zaznaczyło 12 proc. badanych, taki sam odsetek respondentów zaznaczył odpowiedź internet. Po 10 proc. respondentów zaznaczyło audycje - radiowe i telewizyjne - a także artykuły w prasie. Rzadziej odpowiadano, że informacje czerpie się z reklam, książek, ulotek czy od farmaceutów.

Gdzie szukać autorytetu w dziedzinie zdrowego stylu życia? Chociaż lekarza wskazało 27 proc. ankietowanych, to identyczna grupa badanych nie była w stanie określić takiej osoby, odpowiadając: nie mam/trudno powiedzieć. Wśród innych popularnych odpowiedzi znalazły się następujące: członkowie rodziny (10 proc.), znajomi i przyjaciele(8 proc.), a także internet (również 8 proc.).

Ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że ich rodziny i znajomi w ostatnich latach nie zmienili trybu życia w żadnym kierunku. Co czwarty badany zauważył zmianę trybu życia na zdrowszy.

Wśród czynników powodujących zmiany w stylu życia 34 proc. badanych wskazało sugestię lekarza, 31 proc. namowę kogoś z rodziny czy znajomego, 17 proc. - program telewizyjny/radiowy. Rzadziej pojawiały się odpowiedzi takie jak: znana osoba, reklama czy serial telewizyjny.

„Wskazywanie lekarza jako źródła informacji o zdrowym stylu życia, a zarazem także najwyższe wskazanie w kategorii: autorytet pokazuje zaufanie i wysoką wiarygodność tej grupy zawodowej - komentuje Ewelina Nazarko–Ludwiczak z Headlines Porter Novelli. - Martwi jednak, zarówno w pytaniu o źródło, jak i autorytet tak wysoki wynik braku wskazania lub odpowiedzi typu nie mam/nie wiem – dotyczy to ponad jednej czwartej respondentów. Niskie wskazania uzyskały masowe, popularne formy przekazu informacji, takie jak np. ulotki – świadczy to o zmęczeniu ilością tego typu materiałów. Niepokojący jest wynik mówiący o tym, że ponad połowa Polaków nie widzi w swoim otoczeniu zmian w stylu życia na bardziej zdrowy. Z pewnością na uwagę zasługuje także fakt, że zarówno w pytaniu o źródło, jak i autorytet, internet uzyskał najwyższe wskazania wśród mediów".

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022