Nauka dla Społeczeństwa

17.08.2022
PL EN
13.05.2012 aktualizacja 13.05.2012

Prof. Jerzy Buzek doktorem h.c. Politechniki Świętokrzyskiej

PAP © 2012 / Piotr Polak PAP © 2012 / Piotr Polak

Jerzy Buzek – profesor nauk technicznych, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego – w uznaniu zasług w działalności zawodowej i publicznej otrzymał w piątek w Kielcach tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Senat uczelni nadał ten tytuł Jerzemu Buzkowi m.in. jako: „inicjatorowi rozwoju nauki i nowych technologii w Polsce i w Europie, specjaliście w zakresie teorii i zastosowań inżynierii przemysłowej oraz ochrony środowiska, wybitnemu badaczowi i organizatorowi nauki cenionemu w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i Europie, politykowi działającemu dla dobra kraju i ludzi, człowiekowi o najwyższych wartościach etycznych, ceniącemu wartości europejskie: demokrację, solidarność i wolność”.

Prof. Jerzy Buzek jako naukowiec zajmował się szerokim spektrum zagadnień związanych z teorią i zastosowaniem inżynierii procesowej. Publikował prace z dziedziny wymiany masy i ciepła, oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych, w szczególności odsiarczania spalin oraz optymalizacji ekonomicznej instalacji przemysłu chemicznego – przypomniał rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak.

Od 1992 roku prof. Buzek kierował ogólnopolskim zespołem specjalistów opracowujących ekspertyzę PAN w dziedzinie ochrony środowiska oraz współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza. Był członkiem i sekretarzem naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN. Reprezentował Polskę w Międzynarodowej Agencji Energii. Jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej INCREASE, skupiającej 23 instytucje naukowe i 40 przedsiębiorstw. Założył także Instytut Pro Publico Bono w Krakowie oraz Polonijną Szkołę Dyplomacji w Akademii Polonijnej w Częstochowie - dodał promotor honorowego doktoratu prof. Jerzy Piotrowski.

Zaznaczył, że prof. Jerzy Buzek wygłosił przed pięcioma laty w Kielcach dwa referaty na konferencji „Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Regionu”. „Ziarno zasiane wtedy przez profesora dało stukrotny plon” - ocenił promotor. Dzięki pomocy finansowej UE, Politechnika Świętokrzyska wybudowała na potrzeby nowego Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki budynek Energis, który jako jedna z niewielu w kraju budowli użyteczności publicznej w całości czerpie ciepło z odnawialnych źródeł energii.

Nowy doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej wygłosił wykład poświęcony sytuacji gospodarczej w UE i wynikającym z niej potencjalnym zagrożeniom dla Polski. Zwrócił uwagę na wysoką – w porównaniu z zachodnioeuropejskimi krajami - energochłonność naszej gospodarki i jej nadproduktywność w emisji dwutlenku węgla. Przestrzegł, że jeśli nie podejmiemy w tym zakresie działań innowacyjnych, oszczędnościowych, restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, grozi nam za kilka lat emigracja energochłonnych gałęzi przemysłu na Wschód i związany z tym wzrost bezrobocia, a także wyłączenia prądu.

W związku z tym, Buzek apelował o odpowiedzialne i solidarne - czyli „oparte na wierze w dobro wspólne” - działania w ramach całej społeczności UE. Swoje wystąpienie podsumował słowami: „My w oparciu o elementarne wartości i w oparciu o solidarność pokonaliśmy komunizm; jestem przekonany, i to mówię naszym partnerom w UE, że solidarność może również uratować kapitalizm”.

Jerzy Buzek (ur. 1940 w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim) ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na której obronił także doktorat przed Radą Wydziału Chemicznego. Pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, prowadząc również zajęcia w Politechnice Śląskiej, a następnie w Politechnice Opolskiej. W 1971 r. odbył staż naukowy w Uniwersytecie w Cambridge. Jest doktorem honoris causa wielu uniwersytetów w kraju i za granicą.

PAP - Nauka w Polsce

mch/ ls/ bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022