Nauka dla Społeczeństwa

28.09.2023
PL EN
10.05.2012 aktualizacja 10.05.2012

Ostatnia szansa na uzyskanie grantu FNP KWERENDA

PAP © 2012 / Marcin Bielecki PAP © 2012 / Marcin Bielecki

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do ostatniej edycji programu KWERENDA. Badacze mogą uzyskać granty na badania w zagranicznych archiwach. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 maja do 15 czerwca.

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do ostatniej edycji programu KWERENDA. Badacze mogą uzyskać granty na badania w zagranicznych archiwach. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 maja do 15 czerwca.

Program KWERENDA umożliwia uzyskanie stypendiów na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych. Celem takich badań powinno być poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które są niezbędne do zakończenia rozpoczętych prac naukowych.

Kwerenda ma dotyczyć wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.). Stypendia mogą być też przyznane na kwerendy w polskich bibliotekach i archiwach osobom pracującym naukowo za granicą.

Wysokość stypendium jest ustalana w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2,5 tys. euro miesięcznie. Stypendium może być przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub - w uzasadnionych przypadkach - w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. O stypendia te mogą ubiegać się zatrudnieni w jednostkach badawczych doktorzy do 6 lat po uzyskaniu tytułu.

Od 15 maja na stronie FNP dostępny będzie formularz online umożliwiający złożenie wniosku.

Szczegóły programu na stronie: http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kwerenda

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023