Nauka dla Społeczeństwa

16.04.2024
PL EN
02.08.2023 aktualizacja 02.08.2023

FNP planuje nabór do programu FIRST TEAM

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Naukowcy, którzy chcą założyć swój pierwszy zespół badawczy, mogą od 18 września zgłaszać się do programu FIRST TEAM, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Szef grupy może uzyskać nawet 4 miliony na innowacyjne badania prowadzone w Polsce. Już można pobrać dokumentację konkursową.

Jak informuje FNP, o środki w FIRST TEAM mogą się ubiegać badacze i badaczki do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora, niezależnie od narodowości. Wnioski mogą składać autorzy oryginalnych i nowatorskich projektów wdrożeniowych zaplanowanych na 4 lata. Liderzy zespołów będą mogli współpracować z krajowymi partnerami gospodarczymi i zagranicznymi partnerami naukowymi.

Łączny budżet programu wynosi 253 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie do 2029 roku około 60 projektów o wartości do 4 mln zł każdy. Środki będzie można wydać m.in. na wynagrodzenia i zakupy aparatury naukowo-badawczej.

„Stwarzamy warunki na pozostanie w kraju i realizowanie tutaj wartościowych badań przez młode osoby, ale także mamy nadzieję na przyciąganie do Polski talentów z całego świata, także tych naukowców, którzy wcześniej wyemigrowali” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej cytowany w komunikacie.

Pierwszy nabór wniosków zostanie otwarty 18 września i potrwa do 18 października 2023 r. Dofinansowanie projektów badawczych będzie przyznawane w drodze konkursu. Dokumentację konkursową można już pobrać ze strony internetowej www.fnp.org.pl

Każdy projekt będzie oceniany w oparciu o kryteria formalne, kryteria obligatoryjne (takie jak m.in. zgodność tematyki projektu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, zgodność z horyzontalnymi zasadami zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, współpraca w projekcie) oraz kryteria rankingujące, takie jak osiągnięcia i doświadczenia naukowe lidera zespołu, nowość i oryginalność proponowanych prac badawczych, potencjał do realizacji projektu oraz plan zagospodarowania wyników projektu.

Zwycięskie projekty zostaną sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. W poprzedniej edycji wsparto 54 projekty badawcze. Finansowanie (wówczas z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) przyczyniło się do rozwoju kompetencji i umiejętności liderów grup badawczych i uczestników projektów, powstało prawie 500 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, wypracowano innowacyjne rozwiązania naukowe, a także rozwinięto współpracę międzynarodową - podsumowano w komunikacie FNP.

Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024