Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
17.03.2019 aktualizacja 17.03.2019

335,5 mln zł do zdobycia w nowych konkursach NCN

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie 335,5 mln zł mogą zdobyć naukowcy w siedemnastej już edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM oraz w nowym, międzynarodowym konkursie MOZART, realizowanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z agencją Austrian Science Fund (FWF).

W konkursie OPUS o finansowanie projektów badawczych mogą ubiegać się wszyscy uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej. W PRELUDIUM szansę na grant mają osoby nieposiadające jeszcze stopnia naukowego doktora, zaś MOZART daje możliwość pozyskania środków na polsko-austriackie projekty badawcze zespołom partnerskim z obu krajów - informuje Narodowe Centrum Nauki w informacji prasowej.

W konkursie OPUS 17 możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy, a do zdobycia jest 300 mln zł.

PRELUDIUM 17 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30 proc. wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby. W PRELUDIUM 17 łącznie naukowcy mogą otrzymać aż 30 mln zł.

"OPUS 17 i PRELUDIUM 17 to pierwsze konkursy ogłoszone po wejściu w życie tzw. Ustawy 2.0, dlatego konieczne było dostosowanie warunków konkursowych do jej zapisów. Modyfikacji uległy również zasady przyznawania stypendiów w projektach NCN. W związku z tymi zmianami prosimy o szczególnie uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową" – informuje przewodnicząca Rady NCN prof. Małgorzata Kossowska, cytowana w komunikacie prasowym.

Wnioski w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 należy składać w formie elektronicznej do 17 czerwca 2019 r. Wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2019 r.

MOZART jest międzynarodowym konkursem na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5, mln zł. Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund (FWF). Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

"Bardzo cieszymy się na rozszerzenie współpracy międzynarodowej o konkurs organizowany wspólnie z austriacką agencją badawczą. Konkurs ten jest jednym z elementów zacieśniania kooperacji między agencjami finansującymi badania naukowe z regionu Europy Środkowej" - mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Nabór wniosków w konkursie MOZART jest ciągły. Wnioski składa się zarówno do NCN, jak i do FWF. Wyniki konkursu MOZART będą znane w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023