Nauka dla Społeczeństwa

19.08.2022
PL EN
15.03.2019 aktualizacja 15.03.2019

Raport: 36 proc. studentów uczelni technicznych to kobiety

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Kobiety stanowią 36 proc. wszystkich studentów uczelni technicznych. Najwięcej pań studiuje na tego typu uczelniach biotechnologię, architekturę i technologię chemiczną - wynika z ogłoszonego w piątek raportu "Kobiety na politechnikach 2019".

Raport przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Prezentowane są w nim wyniki analizy udziału kobiet studiujących na publicznych uczelniach technicznych w Polsce.

Jak podają autorzy raportu, w roku akademickim 2018/19 kobiety stanowią 36 proc. wszystkich studentów uczelni technicznych. Odsetek ten od pięciu lat jest w miarę stabilny; utrzymuje się na poziomie 36-37 proc. (dla porównania: w roku akademickim 2008/09 wynosił on 31 proc.).

Uczelnie techniczne wybiera 12 proc. wszystkich studiujących kobiet, podczas gdy uniwersytety wybierane są przez 34 proc. kobiet, zaś uczelnie ekonomiczne - przez 14 proc. Autorzy raportu zauważają, że choć kobiety stanowią 58 proc. ogólnej liczby wszystkich studentów na wszystkich typach uczelni w Polsce - to na wielu kierunkach prowadzonych przez wyższe szkoły techniczne kobiet jest nadal bardzo mało. Jako przykłady podają elektronikę (kobiety to 6,7 proc. wszystkich studentów tego kierunku), automatykę i robotykę (9,1 proc.) i mechatronikę (9,5 proc.). Z kolei najwięcej pań studiuje na biotechnologii (76,8 proc. wszystkich studentów), architekturze (71,4 proc.) i technologii chemicznej (69,6 proc.).

Również w kadrze wyższych uczelni technicznych przeważają mężczyźni. Kobiety stanowią 34 proc. doktorów i 27 proc. doktorów habilitowanych uczelni technicznych (w roku akademickim 2016/17 było to odpowiednio 33 proc. i 25 proc.) oraz 14 proc. profesorów. Udział kobiet we władzach tego typu uczelni wciąż jest też bardzo mały. Żadna kobieta nie sprawuje w tej chwili funkcji rektora takiej uczelni, a wśród 88 prorektorów jest ich zaledwie 12. Natomiast na pięciu dziekanów przypada jedna pani dziekan.

Udział kobiet wśród doktorantów wyższych szkół technicznych w ostatnich pięciu latach ustabilizował się na poziomie 40 proc. Spośród politechnik największy odsetek doktorantek znajduje się na Politechnice Krakowskiej (51,1 proc.), Politechnice Częstochowskiej (47,7 proc.) oraz Politechnice Gdańskiej (47,1 proc.).

Szczególną uwagę autorzy raportu zwracają na liczbę studentek informatyki na polskich uczelniach. Jak wskazują, systematycznie zwiększa się procentowy udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych. Na tych kierunkach studiuje obecnie ponad 12 tys. kobiet - co stanowi 14,6 proc. ogólnej liczby studentów kierunków IT (w roku akademickim 2014/15 – ok. 12 proc.). Większy odsetek kobiet studiuje na kierunkach informatycznych związanych z analizą i przetwarzaniem danych - jest ich tam ponad 40 proc. Na kierunku informatyka i ekonometria kobiety stanowią 32,1 proc. z ogólnej liczby studentów tego kierunku. Najmniejszy odsetek studentek jest na kierunku informatyka przemysłowa – 8,9 proc.

"Rosnąca liczba informatyczek to efekt zwiększającej się świadomości atrakcyjności, również dla kobiet, kształcenia na kierunkach informatycznych i wykonywania zawodów związanych z IT" - podkreślają autorzy raportu w przesłanej PAP informacji prasowej. Dodają przy tym, że ważne są także skierowane do kobiet działania promocyjne, np. program dla studentek informatyki "IT for SHE" czy działalność społeczności grup kobiecych w IT, takich jak "Geek Girls Carrots", "Girls in Tech" czy "Women in Technology".

Raport "Kobiety na politechnikach 2019" przygotowywany został na podstawie zestawień Głównego Urzędu Statystycznego "Szkoły wyższe i ich finanse" oraz danych z bazy POL-on (Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym). (PAP)

autorka: Katarzyna Florencka

kflo/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022