Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
11.10.2018 aktualizacja 11.10.2018

Kraków/Trójka naukowców otrzymała Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2018

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Bartosz Brożek, dr hab. Joanna Sułkowska oraz dr hab. Piotr Sankowski zostali laureatami Nagród Narodowego Centrum Nauki 2018, przyznawanych utalentowanym naukowcom za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.

Nazwiska laureatów NCN ogłosiło podczas uroczystej gali, która odbyła się w środę w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach w Krakowie.

Nagrody NCN są przyznawane utalentowanym naukowcom, którzy nie ukończyli 41. roku życia, za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych. Badania podstawowe nie są nastawione bezpośrednio na komercję, ale na poszerzanie wiedzy o nauce, zjawiskach. Każdy z laureatów otrzymuje po 50 tys. zł. Ideą przyznawanej od 2013 r. nagrody jest wspieranie badaczy, pracujących w polskich jednostkach naukowych.

Nagroda jest przyznawana w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

Tegorocznym laureatem w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce został prof. Bartosz Brożek z Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach swoich badań prof. Brożek współpracuje także z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Kapituła Nagrody NCN doceniła jego nowatorską koncepcję normatywności prawa oraz innych systemów normatywnych, w oparciu o argumentację filozoficzną i wykorzystanie ustaleń nauk kognitywnych i ewolucyjnych. Zainteresowania naukowe prof. Brożka obejmują m.in. teorię i filozofię prawa, a także filozofię nauki, języka i umysłu.

Prof. Brożek tak podsumował swoje podejście do badań naukowych: „Rozwiązuj ciekawe i ważne problemy, wykorzystując do tego wszelkie narzędzia, jakie masz do dyspozycji”. Jego zdaniem nie można prowadzić „odpowiedzialnej refleksji w zakresie prawa i filozofii, jeśli nie weźmie się pod uwagę osiągnięć współczesnych nauk kognitywnych, które w ostatnich latach zmieniły rozumienie funkcjonowania umysłu i mechanizmów ludzkich zachowań".

W obszarze nauk o życiu została nagrodzona dr hab. Joanna Sułkowska z Centrum Nowych Technologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka specjalizuje się w biofizyce molekularnej i teoretycznej. Nagrodę otrzymała za prace nad „zaplątanymi białkami”. Niewłaściwe działanie „zapętlonych białek” może prowadzić do różnych chorób cywilizacyjnych, a rozszyfrowanie ich tajemnic może przynieść przełom w leczeniu choroby Alzheimera, Parkinsona, otyłości.

„Bardzo ważną rzeczą w mojej pracy jest umiejętność szerokiego patrzenia, nieprzywiązywania się do danej dziedziny: analizowania struktury białek nie tylko okiem fizyka, lecz również biorąc pod uwagę perspektywę biologa i chemika. Trzeba wyobrażać sobie rzeczy, których nie widać gołym okiem, choć one rzeczywiście istnieją” – powiedziała.

Trzeciego z laureatów – dr. hab. Piotra Sankowskiego z Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim - kapituła nagrody wyróżniła za fundamentalne wyniki w dziedzinie algorytmów grafowych, zwłaszcza w zakresie znajdowania skojarzeń w grafach.

„Algorytmy odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. Podejmują za nas decyzje, jaką informację zobaczymy na stronie internetowej, dobierają pod nas reklamy, czy decydują o cenach w sklepach internetowych i supermarketach” – wyjaśnił dr hab. Sankowski. I dodał, że wyzwaniem jest znalezienie metody, która zagwarantowałaby „sprawiedliwe” działanie algorytmów.

Kandydatów do Nagrody wskazują naukowcy, m.in. byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN, laureaci Nagrody z poprzednich lat, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez Radę i dyrektora NCN.

W tej edycji do zgłaszania kandydatów uprawnionych było 497 osób. Wpłynęło 69 zgłoszeń, z których w drugim etapie wyłonionych zostało sześciu finalistów, po dwóch w każdym z trzech obszarów. Ostateczny wybór laureatów należał do Kapituły Nagrody NCN złożonej z przedstawicieli Centrum i fundatorów Nagrody.

Nagroda NCN stanowi również pomost między światem nauki i biznesu. Narodowe Centrum Nauki co roku zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą, które decydują się przyjąć rolę fundatorów, przekazując każdemu z laureatów wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł. W tym roku były to Grupa Adamed, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Fundacja KGHM Polska Miedź.

Polska Agencja Prasowa była patronem medialnym Nagród NCN 2018.

PAP - Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

bko/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023