Nauka dla Społeczeństwa

02.06.2023
PL EN
07.06.2018 aktualizacja 07.06.2018

Parlament Studentów RP popiera projekt Ustawy 2.0 i liczy na jego sprawnie uchwalenie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Parlament Studentów RP popiera projekt Ustawy 2.0 i ma nadzieję na jego sprawne uchwalenie w parlamencie – deklaruje organizacja w oświadczeniu przesłanym w czwartek PAP. PSRP odnosi się w ten sposób do protestu prowadzonego na UW przez Akademicki Komitet Protestacyjny.

„Parlament Studentów RP popiera projekt Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wyraża nadzieję na jego sprawne uchwalenie w Sejmie i Senacie” - napisano w oświadczeniu.

Jak wyjaśniono, w związku z protestem przeciwko zapisom tzw. Ustawy 2.0 (in. Konstytucji dla Nauki) trwającym na Uniwersytecie Warszawskim, PSRP postanowił zabrać głos jako „ustawowy reprezentant wszystkich studentów uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce”.

Od wtorku na Uniwersytecie Warszawskim trwa protest studentów zorganizowany przez Akademicki Komitet Protestacyjny. Protestujący opublikowali listę 11 żądań dotyczących reform uczelni. Domagają się m.in. demokratyzacji i autonomii uczelni, utrzymania struktury wydziałowej, uczelni bez polityków czy gwarancji transparentności, m.in. w obrębie decyzji finansowych uniwersytetu. Chcą odrzucenia projektu ustawy w obecnym kształcie lub wprowadzenia do niego poprawek.

W przesłanym PAP oświadczeniu PSRP ocenia, że reforma nauki i szkolnictwa wyższego jest niezbędna, by zapewnić rozwój polskich uczelni i podnieść poziom kształcenia akademickiego.

Zwraca też uwagę, że nowa ustawa powstawała „w dialogu ze środowiskiem akademickim, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego było otwarte na wszystkie konstruktywne uwagi dotyczące reformy”.

Parlament Studentów RP podkreśla, że aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia Ustawy 2.0 i wielokrotnie przedstawiał swoje uwagi do projektu. Podkreśla, że większość postulatów PSRP znalazło się w finalnym projekcie ustawy.

„W naszej opinii projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań prostudenckich i projakościowych z myślą o przyszłości młodego pokolenia. Konstytucja dla Nauki zachowuje zasadę bezpłatności studiów, zwiększa ochronę praw studenta, zapewnia stabilny system pomocy materialnej, podnosi jakość studiów, gwarantuje szerokie kompetencje samorządu studenckiego i udział studentów w najważniejszych organach uczelni oraz umożliwia nowe ścieżki kariery akademickiej” - napisali studenci.

Zdaniem PSRP ustawa daje bardzo wiele szans, ale to od uczelni i ich wspólnot będzie zależało, czy zostaną one należycie wykorzystane.

Parlament Studentów RP deklaruje, że – ponieważ procedowanie nowej ustawy wciąż trwa - będzie wyrazicielem postulatów pozytywnie wpływających na sytuację studentów.

W środę oświadczenie ws. protestu wydały też przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW i marszałek Parlamentu Studentów UW. Przedstawicielki studentów zwróciły uwagę na to, że protest został zorganizowany bez porozumienia z samorządem i parlamentem, który jest „jedynym organem uprawnionym do podjęcia strajku w imieniu studentów Uniwersytetu Warszawskiego”.

Z kolei rzeczniczka UW Anna Korzekwa-Józefowicz w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej UW podkreśliła, że postulaty protestujących „nie są zgodne ze stanowiskiem Senatu uczelni, czyli reprezentantów wszystkich grup społeczności uniwersytetu, którzy pochodzą z wyborów”.

Również w środę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat ws. protestu, w którym zwróciło uwagę, że postulaty protestujących są już w rozwiązaniach Konstytucji dla Nauki.

PAP - Nauka w Polsce

agt/ pko/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023