Nauka dla Społeczeństwa

23.09.2023
PL EN
17.11.2020 aktualizacja 17.11.2020

9 instytucji deklaruje współpracę w ewaluacji reform uczelni i nauki

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Przedstawiciele 9 instytucji reprezentujących środowisko akademickie w opublikowanym w poniedziałek na stronie KRASP dokumencie zadeklarowali współpracę w ewaluacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

"Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji płynących z procesu wdrażania zapisów ustawy z 20 lipca 2018 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podejmujemy inicjatywę powołania eksperckiego zespołu koordynującego jej ewaluację w ramach reprezentowanych przez nas instytucji”- piszą przedstawiciele środowiska akademickiego.

Zaznaczają, że powołany w tym celu zespół ekspertów dokona obiektywnej i merytorycznej oceny wdrożonych zmian w całym zakresie funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz wskaże obszary i zapisy wymagające udoskonalenia.

„Nasza propozycja wychodzi naprzeciw inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki, wynika z troski o przyszłość polskiej edukacji i nauki oraz z partycypacyjnego podejścia do tworzenia prawa” - zaznaczają.

Pod dokumentem podpisali się przewodniczący: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSzW), Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), a także prezesi Polskiej Akademii Nauk (PAN), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Rektorów Polskich.

Przedstawiciele środowiska wyrażają nadzieję, że wyniki prac zespołu ich ekspertów zostaną uwzględnione w działaniach legislacyjnych ministerstwa „przyczyniając się do wzmocnienia nauki i szkolnictwa wyższego jako sektora strategicznego z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju państwa polskiego”.

Cały dokument można znaleźć na stronie KRASP.

PAP – Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023