Nauka dla Społeczeństwa

27.02.2024
PL EN
10.04.2018 aktualizacja 10.04.2018

Medal Młodego Uczonego PW dla dr. Krzysztofa Szerenosa

Źródło: Politechnika Warszawska Źródło: Politechnika Warszawska

Dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku został laureatem 10. Medalu Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej. Wyróżnienie otrzymał za odkrycie metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Medal z numerem 10. z rąk rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta odebrał we wtorek dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za odkrycie metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego.

Dr Krzysztof Szerenos w trakcie studiów II stopnia był stypendystą projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej TEAM "Statics and Dynamics of Magnonic and Magneto-Phonic Crystals". Zdobyte w ramach tego projektu doświadczenie umożliwiło podjęcie "szybkiej ścieżki" prac badawczych, spajając tematykę pracy magisterskiej i doktorskiej. Po zakończeniu studiów naukowiec kontynuował swoje badania, jako doktorant w Zakładzie Fizyki Magnetyków, zatrudniony w ramach realizacji projektu NCN OPUS 5 "Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk".

Podczas uroczystości wręczono również statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego - wybitnego polskiego uczonego pierwszej połowy XX wieku, metalurga, chemika i metaloznawcy.

Nagrodę za najlepszą pracę dyplomową otrzymał mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. Katalityczne otrzymanie monokryształów siarczków cyny poprzez reakcje transportu chemicznego w fazie gazowej.

Za najlepszą pracę doktorską doceniono: dr Katarzynę Sadecką z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych za pracę doktorską pt. Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne otrzymał prof. Marek Berkowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku naukowego.

Ideą Konkursu o Nagrodę im. profesora Jana Czochralskiego jest promowanie osiągnięć absolwentów studiów I, II lub III stopnia, których prace dyplomowe wpisują się w obszar działalności naukowo-technicznej profesora oraz innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024