Uczelnie i instytucje

EkoMiasto – nowatorski kierunek studiów ruszy na Uniwersytecie Łódzkim

Fot. Fotolia
Fot. Fotolia

Specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju miast, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii miasta będzie kształcić nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów licencjackich na Uniwersytecie Łódzkim – EkoMiasto. Kierunek ruszy od nowego roku akademickiego.

Kierunek został już zatwierdzony przez uczelnię. Studia będą prowadzone wspólnie przez Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Ekonomiczno-Socjologiczny.

Jak podkreśla prof. Maciej Bartos, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, nazwa kierunku pochodzi od angielskiego określenia „Ecocity”, terminu już ugruntowanego w nauce i dobrze oddającego istotę interdyscyplinarnych studiów w obszarze ekonomii i ekologii terenów zurbanizowanych. Jego zdaniem, nowy kierunek to innowacyjna i unikalna w skali Polski oferta dydaktyczna.

„Kierunek EkoMiasto powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez sektor publiczny zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast. Jest także odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby w obszarze interdyscyplinarnego kształcenia łączącego zagadnienia z zakresu funkcjonowania społeczności miejskich, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii miasta” - wyjaśnił PAP prof. Bartos. Zdaniem naukowca poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi, „EkoMIasto” odpowiada współczesnym potrzebom miast.

"Proces nauczania zogniskowany będzie wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. Do tych największych problemów współczesnych miast należą m.in. pogarszająca się jakość powietrza, degradacja środowiska, kurczące się obszary zieleni, choroby cywilizacyjne, problemy komunikacyjne czy niedostateczna partycypacja mieszkańców miast” - podkreślił prof. Bartos.

Przypomniał, że w Polsce i w całej Unii Europejskiej toczy się obecnie dyskusja na temat konieczności uznania polityki miejskiej za jedną z kluczowych polityk publicznych. To pozwala prognozować, że w niedalekiej przyszłości zwiększy się popyt na specjalistów w tej dziedzinie. Będę oni mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, przede wszystkim w samorządach, jak i w prywatnych firmach m.in. doradczych, z zakresu ochrony środowiska, czy obsługi nieruchomości, a także w organizacjach pozarządowych.

„Połączenie sił Wydziałów Biologii i Ochrony Środowiska i Ekonomiczno-Socjologicznego. umożliwi kształcenie specjalistów posiadających szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju” - ocenił prof. Maciej Bartos.

Studia na kierunku „EkoMiasto” będą obejmowały 6 semestrów. Na pierwszych dwóch studenci zdobywać będą wiedzę podstawową w ramach czterech modułów: ekonomia i socjologia miasta, ekologia miasta, samorząd i instytucje miejskie oraz człowiek w mieście.

Na kolejnych dwóch semestrach wprowadzone zostaną moduły pozwalające zrozumieć i uchwycić powiązania między ekonomicznymi, społecznymi, przestrzenno-środowiskowymi oraz instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania miasta, tj. planowanie rozwoju miast, adaptacji miast do zmian klimatu, zintegrowany rozwój miasta oraz systemy infrastruktury i monitoring.

Na dwóch ostatnich semestrach studenci będą mieli do wyboru dwie pracownie specjalistyczne dotyczące zintegrowanego rozwoju miasta – w ujęciu środowiskowym lub społeczno-gospodarczym.

W programie studiów zaplanowano przedmioty poświęcone m.in. ekonomii środowiska, konfliktom środowiskowym, wycenie środowiska, kształtowaniu krajobrazu miasta, marketingowi terytorialnemu, wpływowi miasta na zdrowie człowieka, komunikacji społecznej i negocjacjom, GIS, systemom zarządzania miastem, czy rewitalizacji przyrodniczej. Przewidziano także czterotygodniowe praktyki zawodowe.

PAP - Nauka w Polsce, Kamil Szubański

szu/ agt/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Projekt noweli ustaw o j. polskim i NAWA trafił do konsultacji

  • Fot. Adobe Stock

    Resorty zdrowia i nauki: kierunki lekarskie na uczelniach z negatywną opinią PKA - bez limitu miejsc

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera