Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
22.02.2018 aktualizacja 22.02.2018

NCN: "małe granty" nie do końca spełniły swoją funkcję

Fotolia Fotolia

Pierwszy konkurs MINIATURA Narodowego Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe cieszył się dużym zainteresowaniem, ale nie do końca spełnił funkcję wsparcia i zachęty dla naukowców z mniejszych ośrodków naukowych - podsumowuje NCN w komunikacie prasowym.

W niedawno zakończonej, pierwszej edycji konkursu MINIATURA wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł - podaje NCN komunikacie prasowym w przesłanym PAP. Celem inicjatywy było wsparcie naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN.

Zgłaszane działania naukowe mogły być dofinansowane kwotą od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie mógł przekroczyć 12 miesięcy - stąd też określanie ich mianem "małych grantów". W konkursie nie przewidziano wynagrodzeń i stypendiów naukowych ani możliwości zakupu aparatury badawczej. Finansowane były wyłącznie działania służące realizacji badań podstawowych, takie jak badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże czy konsultacje naukowe.

"Jesteśmy zadowoleni z dużego zainteresowania konkursem MINIATURA 1" - podkreślił cytowany w komunikacie prasowym dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. - "Niestety, wbrew naszym oczekiwaniom nie do końca spełnił on zakładaną funkcję wsparcia i zachęty dla naukowców z mniejszych ośrodków naukowych. Tak, jak w pozostałych konkursach, również w MINIATURZE największą aktywność zaobserwowaliśmy wśród jednostek z województwa mazowieckiego, małopolskiego oraz wielkopolskiego. Oczywiście cieszy fakt, że na liście uczelni, które uzyskały najwięcej +małych grantów+ znalazły się również uniwersytety z Olsztyna czy Lublina" – zauważył.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego, jak również nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowanych ze środków NCN. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą.

Początkowo budżet konkursu wynosił 20 mln zł. W październiku 2017 r., ze względu na znacznie wyższe od oczekiwanego zainteresowanie, zwiększono nakłady na konkurs o 10 mln zł. Pomimo tego miesiąc później środki finansowe były już rozdysponowane w blisko 70 proc., a łączna wartość wniosków oczekujących na ocenę merytoryczną przekroczyła wielokrotnie środki pozostałe do rozdysponowania w konkursie MINIATURA 1. W związku z tym 10 listopada wstrzymano dalszy nabór wniosków.

"Popularność konkursu MINIATURA 1 przerosła nasze oczekiwania i dowodzi, że tą inicjatywą trafiliśmy w potrzeby dużej grupy naukowców" - zauważa cytowany w komunikacie przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek. - "Widzimy jednak konieczność zmian, gdyż chcemy przede wszystkim zachęcić uczelnie z regionów słabiej reprezentowanych w konkursach NCN, aby zwiększyły swoją aktywność i mogły otrzymać więcej grantów z tej puli. Ze względu na wcześniejsze zamknięcie naboru nie chcieliśmy znacząco zmieniać warunków w konkursie MINIATURA 2. Niemniej Rada NCN od dłuższego czasu pracuje nad istotnymi zmianami zasad, które chcemy wprowadzić w trzeciej edycji MINIATURY" – zapowiada.

W MINIATURZE wprowadzony został szereg uproszczeń związanych z procedurą składania i oceny wniosków. Nowościami były: ciągły nabór, skrócona procedura oceny, która umożliwiła wydanie decyzji w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz wprowadzenie w miejsce tradycyjnych umów - Ogólnych Warunków Umowy będących załącznikiem do wniosku. Te rozwiązania oraz rezygnacja z papierowej wersji wniosku na rzecz wniosku podpisanego i złożonego wyłącznie elektronicznie znacząco skróciły czas od wydania decyzji do przekazania wnioskodawcy środków finansowych.

Jak podsumowuje NCN, w pierwszej edycji konkursu złożonych zostało łącznie 2120 wniosków. 828 wniosków, czyli 39 proc. z nich, zostało zakwalifikowanych do finansowania. Laureaci MINIATURY najczęściej wnioskowali o środki na realizację badań wstępnych (520 wniosków). W drugiej kolejności deklarowali przeprowadzenie badań pilotażowych (87 wniosków), 56 wniosków dotyczyło finansowania wyjazdów badawczych, 45 – wyjazdów konferencyjnych, a 35 – kwerend. Najwięcej +małych grantów+ otrzymały: Uniwersytet Jagielloński (51), Uniwersytet Łódzki (39) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (37).

Otwarcie drugiej edycji konkursu MINIATURA planowane jest na kwiecień 2018 r. (PAP)

kflo/ zan/

Załączniki

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023