Ministerstwo Edukacji i Nauki

16.05.2022
PL EN
13.02.2018 aktualizacja 13.02.2018

Minister nauki wygasił mandat rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wygasił w poniedziałek mandat rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk. Decyzję – jak podano w komunikacie na stronie MNiSW – podjęto po kontroli w szkole.

W wyniku kontroli ujawniono, że rektor Magdalena Pisarska-Krawczyk nie poinformowała senatu PWSZ w Kaliszu o dodatkowym zatrudnieniu na uczelni medycznej w Poznaniu, gdzie pracowała na ćwierć etatu.

Magdalena Pisarska-Krawczyk rektorem PWSZ w Kaliszu została 1 września 2017 r. W ciągu 4 miesięcy od tej daty jej obowiązkiem było powiadomienie senat uczelni i uzyskanie zgody na dodatkowe zatrudnienie. Ponieważ tego nie uczyniła mandat - decyzją ministra nauki - wygasł automatycznie.

„Zamierzam to wyjaśniać, na pewno nie zostawię tego tak” – powiedziała PAP Magdalena Pisarska-Krawczyk.

Zdaniem parlamentarzystów z okręgu kalisko-leszczyńskiego Jana Mosińskiego, Piotra Kalety, Andrzeja Wojtyły i Jana Dziedziczaka PWSZ była źle kierowana przez dr hab. Pisarską–Krawczyk. Zarzucają byłej rektor, że swoimi działaniami doprowadziła do obniżenia statusu uczelni. Ich zdaniem PWSZ nie może starać się o uzyskanie statusu uczelni akademickiej. O niepokojących faktach powiadomili ministra Jarosława Gowina w listopadzie 2017 r., prosząc o interwencję.

Parlamentarzyści oświadczyli, że w 2017 roku władze uczelni, pod kierunkiem nowo wybranej rektor, nie przystąpiły do żadnych rankingów ogólnopolskich szkół wyższych. Drugim ważnym powodem - według parlamentarzystów - było zaprzestanie kontynuowania przez nową rektor przystąpienia PWSZ do procesu kategoryzacji jednostek naukowych, w celu uzyskania statusu uczelni akademickiej.

Jak podnieśli w piśmie skierowanym do ministra nauki, rektor zrezygnowała z grantu naukowego uzyskanego przez naukowców PWSZ w konkursie Programu POWER, nie zawiadamiając o tym fakcie autorów.

„Jest to duża strata zważając, że realizacja grantów naukowych, zwłaszcza zagranicznych, rzutuje na proces kategoryzacji jednostek naukowych i uzyskiwania stopni naukowych” – ocenił Jan Mosiński.

Zdaniem posła "bulwersujący" jest również fakt, że nowa rektor „zmusiła do rezygnacji z funkcji dziekana wydziału medycznego profesora zwyczajnego, zastępując go pracownikiem nie będącym samodzielnym pracownikiem naukowym, a funkcję prorektora powierzyła osobie legitymującej się jedynie doktoratem, w dodatku w przeszłości zatrudnionej w spółce ArtB” – poinformował Mosiński.

Zgodnie z obowiązującym prawem wybory nowego rektora ustala kanclerz uczelni lub minister MNiSW może wyznaczyć komisarza do czasu przeprowadzenia wyborów. Obecnie w kaliskiej PWSZ studiuje prawie 4 500 studentów.

PAP - Nauka w Polsce, Ewa Bąkowska

bak/ 

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022