Nauka dla Społeczeństwa

30.09.2023
PL EN
10.12.2017 aktualizacja 10.12.2017

Olsztyn/ Konferencja o pomocy medycznej dla dzikich zwierząt

Lis, fot. - PAP Lis, fot. - PAP

Konieczny jest rozwój ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, bo z powodu rosnących zagrożeń cywilizacyjnych coraz więcej zwierząt będzie wymagało takiej pomocy - uznali uczestnicy międzynarodowej konferencji Symbiosis, odbywającej się w piątek w Olsztynie.

Konferencja naukowa, zorganizowana w Olsztynie przez Fundację Albatros, ma służyć wypracowaniu nowoczesnych rozwiązań w edukacji ekologicznej, opartej na działalności ośrodków leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Uczestniczą w niej osoby prowadzące takie placówki, naukowcy, ekolodzy, leśnicy, lekarze weterynarii, przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Organizatorzy chcą poprawić efektywność działania ośrodków zajmujących się pomocą medyczną dla dzikich zwierząt, poprzez stworzenie systemu współpracy, jednolitego programu działania i finansowania takich placówek.

Zdaniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Olsztynie Agaty Moździerz, działalność tego typu ośrodków w Polsce nadal pozostaje nieco w cieniu innych - z pozoru podobnych przedsięwzięć - schronisk dla zwierząt czy ogrodów zoologicznych.

Jak oceniła, dla umocnienia pozycji i doskonalenia pracy ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt potrzebne są m.in. odpowiednie regulacje prawne. Przypomniała, że obecnie takie ośrodki są tworzone i prowadzone zarówno przez osoby prywatne, fundacje i stowarzyszenia, parki krajobrazowe, jak i nadleśnictwa.

Według niej, wpływ działalności człowieka, w tym intensywny rozwój infrastruktury i inne zagrożenia cywilizacyjne, a także wysokie kłusownictwo powodują, że coraz częściej trzeba udzielać pomocy rannym i poszkodowanym zwierzętom gatunków dziko żyjących. "Stwórzmy im sprawną służbę zdrowia" - mówiła.

Podczas konferencji w Olsztynie odbyły się warsztaty pozyskiwania funduszy na leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt. Mówiono też o pomysłach na organizację wolontariatu przyrodniczego, wspierającego działalność ośrodków.

Jedną z inicjatyw służących usprawnieniu pierwszej pomocy dzikim zwierzętom jest tworzona od kilku miesięcy Ptasia Straż, która pilotażowo obejmie działaniem powiat olsztyński. Jak powiedziała PAP Ewa Rumińska z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, to specjalistyczna grupa kilkudziesięciu wolontariuszy podejmująca interwencje w terenie.

Po przeszkoleniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt będą oni pomagali rannym lub chorym ptakom w najbliższej okolicy. Taka pomoc ma polegać na wstępnej ocenie stanu zdrowia zwierzęcia i w razie potrzeby transporcie do kliniki w Bukwałdzie, a czasem jedynie na udzieleniu wskazówek osobie, która go znalazła i nie wie, co zrobić w tej sytuacji.

Organizowana w Olsztynie trzeci rok z rzędu naukowa konferencja jest częścią projektu Symbiosis, służącego ochronie ex situ zagrożonych gatunków zwierząt i dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ma on na celu wzmocnienie sieci ośrodków pomagających dzikim zwierzętom na Warmii i Mazurach, m.in. poprzez wspieranie zakupu wyposażenia i opieki weterynaryjnej w tych placówkach.

W ciągu pięciu lat ośrodki w regionie mają objąć opieką medyczną 120 gatunków zwierząt chronionych. Dzięki realizacji projektu ma również wzrosnąć liczba zwierząt skutecznie wyleczonych, które po zakończeniu rehabilitacji będą mogły wrócić na wolność.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski

mbo/ malk/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023