Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
02.11.2004 aktualizacja 02.11.2004

Konferencja na temat naturalnych metod terapii widzenia

Nowe opracowania z zakresu naturalnych metod terapii widzenia omawiali specjaliści z różnych krajów podczas 19. Międzynarodowej Konferencji Terapeutów Widzenia na portugalskiej wyspie Madera.

Termin: przełom 28 października - 2 listopada 2004

Polskę reprezentował Siergiej Litwinow z firmy Akasha http://www.akasha.com.pl z Krakowa.

Konferencja miała na celu przedstawienie różnych poglądów na terapię widzenia, sposobów upowszechniania naturalnych metod terapii widzenia (NVI - natural vision improvement), jak również podniesienia jakości leczenia wzroku metodami naturalnymi.

To równocześnie forum dyskusji i wymiany poglądów nie tylko wśród terapeutów widzenia, ale również okulistów, optyków, neurologów, psychologów, psychoanalityków, dietetyków oraz wszystkich osób, które szukają sposobów na pokonanie swoich problemów związanych ze wzrokiem.

Podczas warsztatów bardziej szczegółowo prezentują oni naturalne metody zmniejszania lub eliminowania wad wzroku, pokazują jak ćwiczyć, aby odzyskać dobry wzrok oraz jak prawidłowo \"korzystać\" z oczu, aby nie pogłębiać ich wad.

Tematem wykładu i warsztatów Siergieja Litwinowa była \"Psychologia przestrzeni - relacje pomiędzy odległością, kierunkami spojrzenia a psychosomatyką\".

Według Litwinowa, wady wzroku można odczytać ze sposobu poruszania się i wypowiadania osoby. Obserwacja języka ciała podczas terapii pozwala na uzupełnianie diagnozy - ludzie np. nieświadomie odwracają głowę tak, żeby dominujące oko oglądało większą część przestrzeni lub pochylają głowę, jakby \"chowając\" słabsze oko.

Przydatna może być też diagnoza lingwistyczna, dotycząca sposobów wypowiadania się. Zgodnie z tą teorią, krótkowidz snuje kilkuwątkowe, szczegółowe, długie opowieści dotyczące przeszłości, dalekowidz ma skłonność do uogólnień i planowania przyszłości, pacjent z zezem jest radykalny, człowiek z zaćmą ucieka od problemów itp.

Według Litwinowa, gdy terapia jest prowadzona na kilku poziomach równocześnie - od klasycznej gimnastyki oczu korygującej wady wzroku do eliminacji negatywnych modeli zachowania - proces terapeutyczny staje się naturalny i skuteczny.

Siergiej Litwinow jest założycielem krakowskiej szkoły widzenia. Od 1993 prowadzi kursy korekcji wad wzroku. Autor książki \"Widzę bez okularów\". HP

PAP - Nauka w Polsce, 2 listopada 2004

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Zapisz się na newsletter
Copyright © Fundacja PAP 2022