Nauka dla Społeczeństwa

28.03.2023
PL EN
16.09.2022 aktualizacja 16.09.2022

Ponad 4,7 mln zł na badania wstępne, pilotażowe i staże naukowe od Narodowego Centrum Nauki

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne będą sfinansowane na kwotę ponad 4,7 mln zł w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki - Miniatura - poinformowało w piątek Centrum.

NCN przekazało, że eksperci centrum wyłonili do finansowania 115 wniosków w konkursie Miniatura 6. Wskazano, że wśród badań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m. in. działania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, które zajmują się tematyką medyczną od strony literaturoznawczej i kulturoznawczej.

Na przykład dr Jacek Burski z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe w ramach wniosku pt. Rezydenci w kryzysach. Biograficzny wymiar stawania się lekarzem w polskim systemie ochrony zdrowia. Przekładem terminologii medycznej w literaturze zajmie się z kolei dr Wioleta Karwacka z Uniwersytetu Gdańskiego, która otrzymała finansowanie na działanie naukowe pt. Wariantywność terminów medycznych w przekładzie - kwerenda i przegląd literatury.

W obszarze nauk o życiu badacze skoncentrują się na zagadnieniu ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Dr Karolina Osowiecka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajmie się pozamedycznymi potrzebami pacjentów chorych na nowotwory w Polsce. Wykona badania wstępne i pilotażowe w oparciu o kwestionariusz ankietowy NEQ (Needs Evaluation Questionnaire).

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania z obszaru nauk ścisłych i technicznych również można odnaleźć tematykę medyczną, a naukowcy starają się poszukiwać odpowiedzi na pytania o sposoby i skutki działania leków.

Badacze poruszą też temat zmian klimatu. Analizę zależności między antropogenicznymi zmianami klimatu a lokalnymi praktykami wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego dr wykona Karolina Dziubata z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

NCN podało, że w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce sfinansowanych zostanie 31 działań o wartości ponad 926 tys. zł; w grupie nauki ścisłe i techniczne - 30 działań o wartości ponad 1,2 mln zł; nauki o życiu - 55 działań o wartości ponad 2,5 mln zł.

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

NCN jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie. Do zadań agencji należy też nadzór nad realizacją finansowanych projektów i współpraca międzynarodowa.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023