Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
30.08.2021 aktualizacja 31.08.2021

6 października poznamy laureatów Nagrody NCN 2021 dla młodych uczonych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

6 października poznamy laureatów tegorocznych nagród Narodowego Centrum Nauki 2021 dla młodych uczonych. Odbierze je trzech młodych naukowców - autorów znaczących osiągnięć naukowych, dokonanych w ramach badań podstawowych i prowadzonych w polskiej jednostce naukowej.

Wydarzenie odbędzie się 6 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach w Krakowie. Serwis Nauka w Polsce jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Jak poinformowała przedstawicielka Narodowego Centrum Nauki, podczas ceremonii statuetki otrzymają także zeszłoroczni laureaci, którzy nie mogli ich odebrać osobiście, ponieważ na skutek pandemii COVID-19 i wprowadzonych obostrzeń gala rozdania w 2020 roku została odwołana.

Nagroda: 50 tys. zł przyznawana jest co roku przedstawicielom trzech obszarów badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne. Laureaci są wybierani na podstawie decyzji Kapituły, w skład której wchodzi dyrektor oraz Rada NCN, a także przedstawiciele sponsorów nagrody.

Od pierwszej edycji fundatorami wyróżnienia są działające w Polsce firmy – od rodzinnych przedsiębiorstw po wielkie spółki.

Kandydatów do nagrody zgłaszają byli członkowie Rady NCN, polscy przewodniczący Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN, dotychczasowi polscy eksperci oceniający wnioski w konkursie MAESTRO, a także laureaci Nagrody NCN z lat poprzednich oraz inni znaczący naukowcy, wskazani przez Dyrektora i Radę NCN.

Nagroda NCN po raz pierwszy została przyznana w maju 2013 r. podczas uroczystości odbywającej się w ramach Dni NCN na Śląsku.

W ubiegłym roku laureatami ósmej edycji Nagrody NCN 2020 byli: dr hab. n. med. Wojciech Fendler z UM w Łodzi, dr hab. Jakub Growiec z SGH w Warszawie oraz dr hab. Michał Tomza z UW.

Więcej na temat nagrody - na TEJ stronie.

***

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Nauka w Polsce - PAP

amk/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023