Uczelnie i instytucje

Kraków/ Powstaje Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

Fot. Fotolia
Fot. Fotolia

Międzynarodowa fundacja badawcza Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej powstaje w Krakowie dzięki grantowi Komisji Europejskiej. Projekt jest jednym z trzech polskich przedsięwzięć wyłonionych do realizacji w prestiżowym konkursie Teaming for Excellence.

Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Sano będzie się zajmować tworzeniem innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii, które wspomagane będą zaawansowanymi symulacjami komputerowymi.

Jak podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w przesłanym komunikacie, dzięki powstaniu wyspecjalizowanego centrum możliwy będzie rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów związanych z medycyną spersonalizowaną, wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych opartych na symulacjach komputerowych. Inicjatywa przewiduje także nowe programy kształcenia dla potrzeb nowoczesnej, zindywidualizowanej medycyny.

Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego ocenia, że tego typu projekty zdecydowanie sprzyjają rozwojowi polskiej nauki.

„Centrum doskonałości Sano da polskim naukowcom duże możliwości, m.in. poszerzenie sieci kontaktów naukowych czy włączanie się w najbardziej innowacyjne projekty naukowe. Realizacja projektu wzmocni transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz sektora ochrony zdrowia, sprzyjając powstawaniu nowych firm oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej czy innowacyjnych terapii” - wskazał, cytowany w prasowym komunikacie.

Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podkreśla, że innowacje opracowywane w krakowskiej placówce przełożą się na wymierną poprawę jakości leczenia dla pacjentów. „Jednym z kluczowych zadań Fundacji Sano jest dostarczenie lekarzom narzędzi, które poprzez maksymalne wykorzystanie dostępnych danych, umożliwią wcześniejsze wykrywanie chorób, szybką, precyzyjną diagnozę, a jednocześnie obniżą koszty” - zaznaczył.

Przedsięwzięcie, koordynowane przez Narodowe Centrum Badań, realizuje międzynarodowe konsorcjum z udziałem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. W skład konsorcjum wchodzą także Klaster LifeScience Kraków, Uniwersytet w Sheffield, Fraunhofer ISI oraz Centrum Naukowo-Badawcze Julich.

Budżet projektu Sano wynosi 30 milionów euro, z czego połowa finansowana jest z grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Oprócz grantu unijnego finansuje go także Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr inż. Marian Bubak, dyrektor ds. naukowych Centrum Sano poinformował, że obsada stanowisk badawczych w ośrodku będzie odbywała się poprzez międzynarodowe konkursy prowadzone przez 15-osobowy, międzynarodowy komitet naukowy. „Centrum Sano powstaje w Krakowie, gdzie kształci się wysokiej klasy specjalistów w zakresie nauk medycznych i informatyki, szpitale badawcze są wysoko oceniane w środowisku naukowym i systematycznie rośnie liczba firm w sektorze life science. Istotną rolę w utworzeniu Centrum odgrywa współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie” - zaznaczył.

W zamierzeniu twórców Sano po sześciu-siedmiu latach funkcjonowania będzie gromadzić około 60 wybitnych naukowców. Wysoki poziom wiedzy uczonych – zaznaczył dyrektor – będzie gwarantowało zatrudnianie ich na zasadach konkursu.

Łącznie w ramach konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020, przyznano 13 grantów o łącznej wartości 195 mln euro. Trzy instytucje koordynujące granty znajdują się na terenie Polski. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że granty dla trzech polskich projektów sięgną łącznie 45 mln euro.

Wśród wybranych polskich inicjatyw, obok projektu krakowskiej AGH, znalazł się NOMATEN Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz ENSEMBLE3 Uniwersytetu Warszawskiego. 

PAP - Nauka w Polsce, Rafał Grzyb

rgr/ ekr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera