Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
21.11.2016 aktualizacja 21.11.2016

Łódź/ Dr Ewa Kołodziejczyk laureatką nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego

Dr Ewa Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie została laureatką nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego ustanowionej przez Uniwersytet Łódzki. Nagroda w wysokości 50 tys. zł przyznawana jest za wybitne dzieło z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w niedzielę w trakcie uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej.

Dr Kołodziejczyk nagrodzona została za pracę "Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza", poświęconą kilkuletniemu pobytowi Miłosza na placówce dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej. W książce opisana jest wielowątkowa misja Miłosza, jako wysłannika państwa polskiego - nie tylko, jako popularyzatora kultury rodzinnego kraju, ale również socjologa, politologa i krytyka literackiego. W tle bardzo ciekawy obraz amerykańskiego społeczeństwa lat 40 XX w.

Jak powiedziała laureatka, dzięki jej pisaniu miała możliwość dotarcia do wielu dokumentów, które były jej nieznane. Przyznała, że była to żmudna, benedyktyńska praca przypominająca "pracę śledczego".

W tym roku na konkurs im. Kotarbińskiego zgłoszono 44 prace. Spośród nich kapituła, w skład której weszli: prof. Włodzimierz Nykiel, prof. Grzegorz Gazda oraz prof. Ryszard Kleszcz (wszyscy z UŁ), prof. Anna Legeżyńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Anna Lewicka-Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk, prof. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ks. prof. Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nominowała pięć prac.

Obok dr Kołodziejczyk nominowani byli: dr Małgorzata Domagalska z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Kaja Gadowska (Uniwersytet Jagielloński), dr Wojciech Klimczyk (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Ewa Mikulska (Uniwersytet Warszawski).

Nagroda ustanowiona została w ub. roku w roku 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego. Filozof prof. Tadeusz Kotarbiński był jednym z założycieli UŁ, a także pierwszym rektorem tej uczelni. Jak podali wcześniej organizatorzy, był on wybitnym uczonym i humanistą, człowiekiem głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Uniwersytet Łódzki został powołany w maju 1945 roku. Obecnie kształci ok. 43 tys. studentów i zatrudnia ok. 3,8 tys. pracowników, w tym ponad 2,3 tys. pracowników naukowych. Kandydatom oferuje studia na ok. 120 kierunkach. (PAP)

jaw/ pro/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024