Nauka dla Społeczeństwa

27.09.2022
PL EN
08.11.2016 aktualizacja 08.11.2016

Wybrano nowe władze Parlamentu Studentów RP

Tomasz Tokarski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II zostanie od 1 stycznia 2017 r. przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. Wybory odbyły się w miniony weekend podczas Zjazdu PS RP w Warszawie.

Nowy przewodniczący weźmie odpowiedzialność za działanie organizacji reprezentującej blisko półtora miliona studentów w naszym kraju. O przebiegu wyborów poinformowało PAP we wtorek biuro prasowe PS RP.

Tomasz Tokarski, który zostanie nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów RP, studiuje bezpieczeństwo narodowe na KUL, a także podejmuje studia doktoranckie z prawa na tej samej uczelni. Od 2013 roku pełni funkcję przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Działał w Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club, gdzie był m.in. rzecznikiem prasowym i przewodniczącym Regionu Lublin. Jest również przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich.

"Program >>Samorządność, z której chcemy być dumni<< stanowi kompleksowy plan rozwiązań, które należy wdrożyć w najbliższej kadencji. Podstawą sprawnego funkcjonowania każdej organizacji jest określenie celów i kierunków działań. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej potrzebuje klarownej wizji rozwoju, która pozytywnie wpłynie na jego umiejscowienie i rolę w sektorze szkolnictwa wyższego" - powiedział Tomasz Tokarski.

Jedynym kontrkandydatem Tokarskiego był Dawid Knara z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek władz wykonawczych Parlamentu w obecnej kadencji, odpowiadający za dydaktykę i jakość kształcenia. Tokarski uzyskał 191 głosów, a Knara 82 głosy.

Zjazd Parlamentu Studentów RP jest organem uchwałodawczym, w skład którego wchodzą delegaci powołani przez właściwy organ samorządu studenckiego uczelni wyższej w Polsce. W tym roku udział w nim wzięło 154 delegatów, którzy dysponowali 301 głosami. Procedura wyborcza uwzględnia bowiem różną siłę głosu delegata w zależności od liczby studentów uczelni, którą reprezentuje.

Podczas zjazdu wybrano skład osobowy innych organów Parlamentu, takich jak: Rada Wykonawcza - odpowiedzialna za bieżącą politykę PSRP, Rada Studentów - pełniąca funkcje opiniotwórcze i uchwałodawcze, Komisja Rewizyjna – stanowiąca kontrolę działań władz statutowych. Ich przedstawicielami zostali studenci uczelni: technicznych, rolniczych, artystycznych, mundurowych, niepublicznych, a także szkół zawodowych i uniwersytetów.

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym, ustawowym głosem środowiska studenckiego. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju. Reprezentuje on studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej, jednocześnie odgrywając znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022