Nauka dla Społeczeństwa

02.12.2023
PL EN
07.04.2016 aktualizacja 07.04.2016

W Poznaniu zainaugurowano obchody 500-lecia urodzin Klemensa Janickiego

Obchody 500-lecia urodzin wybitnego renesansowego poety i humanisty Klemensa Janickiego rozpoczęły się oficjalnie w środę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odsłonięto tablicę przypominającą o twórcy, który doczekał się za życia tytułu Poeta Laureatus, czyli odpowiednika dzisiejszego Nobla z literatury.

Z okazji 500-lecia urodzin poety Instytut Filologii Klasycznej UAM, przy wsparciu instytucji kultury i władz Poznania, organizuje wiele imprez upamiętniających tę wybitną, choć zapomnianą postać, która za życia doczekała się uznania na świecie. Janicki stał się też wzorem dla innych poetów renesansowych, w tym Jana Kochanowskiego.

W środę w Collegium UAM zainaugurowano obchody rocznicy z udziałem władz uczelni, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej i miasta. Głównym punktem ceremonii było odsłonięcie w korytarzu budynku tablicy pamiątkowej poświęconej poecie. Prof. Ignacy Lewandowski przedstawił zebranym sylwetkę i dokonania Janickiego – pierwszego poety tworzącego na ziemiach polskich, który wywodził się z rodziny chłopskiej. Z kolei dzieci pochodzące z rodzinnej miejscowości Janickiego – Januszkowa – deklamowały łacińskie wiersze poety w polskim tłumaczeniu.

Jak powiedział PAP dr hab. Rafał Rosół z Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Janicki był jednym z największych poetów polskich piszących po łacinie. Mimo bardzo krótkiego życia – żył zaledwie 26 lat – Janicki otrzymał najważniejszy europejski laur poetycki epoki renesansu – tytuł „Poeta Laureatus”.

„Ta nagroda, porównywalna do dzisiejszego Nobla, trafiła w całej swojej historii tylko do kilku Polaków – wśród innych jej laureatów byli Jan Dantyszek i Maciej Kazimierz Sarbiewski. Janicki pisał tak znakomitą łaciną, że można go było, mówiąc dzisiejszym językiem, wziąć za >>native speakera<<” – wyjaśnił Rosół.

W ramach obchodów roku poety polsko-łacińskiego w stolicy Wielkopolski odbędzie się wiele imprez, m.in. 20 kwietnia gra miejska śladami jego obecności w Poznaniu oraz 25-26 listopada ogólnopolska konferencja naukowa „Poeta Laureatus” poświęcona jego twórczości. Szczegółowe informacje o obchodach będą dostępne na stronie: https://ifk.amu.edu.pl w zakładce „Aktualności”.

Losy Janickiego były mocno związane z Wielkopolską – dzieciństwo spędził w Żninie koło Poznania, a kształcił się w poznańskiej Akademii Lubrańskiego, zanim wyjechał na dalsze studia do Krakowa i Padwy.

Klemens Janicki (1516-1543), (zwany też Janicjuszem), w swojej twórczości wzorował się na dziełach starożytnych mistrzów: Wergiliusza i Owidiusza – nazywano go z tego powodu „polskim Owidiuszem”. W utworach wielkopolskiego poety jest wiele elementów autobiograficznych, opisów pejzaży polskich oraz włoskich. Pozostawił po sobie m.in. dwa zbiory elegii, zbiór epigramów (Epigrammatum liber) oraz wydane pośmiertnie życiorysy królów polskich i arcybiskupów gnieźnieńskich (oba w formie biograficznych epigramów).

PAP - Nauka w Polsce

szl/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023