Nauka dla Społeczeństwa

04.07.2022
PL EN
25.11.2015 aktualizacja 25.11.2015

W Krakowie sesja naukowa w 600-lecie urodzin Jana Długosza

W stolicy Małopolski rozpocznie się w czwartek otwarta dla słuchaczy dwudniowa sesja o życiu i dziele największego polskiego kronikarza – Jana Długosza, organizowana wspólnie przez Instytut Historii UJ i Instytut Historyczny UW. Jest to jedno z większych wydarzeń obchodów 600. rocznicy urodzin dziejopisa.

W trakcie konferencji „Jan Długosz – życie i dzieło 1415-1480” znawcy tematyki z całej Polski przedstawią najnowszy stan badań dotyczących wybitnego kronikarza, autora słynnych „Roczników, czyli kronik Królestwa Polskiego".

Organizatorzy sesji podkreślają, że dzieło i życie wybitnego dziejopisa kryją wciąż wiele zagadek. „O potrzebie intensywnego kontynuowania badań nad postacią Jana Długosza, jego dziełami oraz działalnością najlepiej świadczy fakt, że do tej pory nie ukazała się monografia mu poświęcona” – tłumaczy PAP dr hab. Lidia Korczak z Instytutu Historii UJ, mediewistka, uczestniczka krakowskiej sesji. Jak zauważyła, na opracowanie czeka interesująca, ale rozproszona korespondencja Jana Długosza. „Ważnym postulatem badawczym jest też ukazanie pisarstwa Długosza na szerszym tle europejskim, bowiem jego największe dzieło – >>Roczniki<< daje świadectwo dziejów nie tylko Polski, ale Europy Środkowej” – zaznaczyła Korczak.

W wystąpieniach krakowskiej sesji pojawią się takie m.in. zagadnienia: „Jak Jan Długosz liczył królewskie pieniądze?”, „O sposobach opisu pogody w twórczości Długosza”, „Długosz a Litwa - ludzie i miejsca”, „Dzieło Długosza jako źródło do genealogii Piastów. Nowe spojrzenie”. Badacze zastanowią się również, jakie odzwierciedlenie w twórczości kronikarza znalazła pamięć przekazywana drogą ustną.

Konferencja, która odbędzie się w dwóch miejscach: Collegium Maius UJ (czwartek 26 listopada) i w klasztorze Paulinów na Skałce (piątek 27 listopada) jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

"Roczniki", podzielone na 12 ksiąg, obejmują dzieje Polski od czasów najdawniejszych do 1480. Autor poprzedza je bardzo szczegółowym opisem sieci rzek, ukształtowania powierzchni oraz miast Polski, Litwy i Rusi. Długosz rozpoczął pisać kronikę w 1455 roku, gdy miał 40 lat, i prowadził ją przez ćwierć wieku, aż do końca swojego życia.

Tworzący na przełomie średniowiecza i renesansu autor „Roczników” był nie tylko jednym z ojców polskiej historiografii, ale także geografem, duchownym, aktywnym dyplomatą, wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka, wreszcie fundatorem kościołów i klasztorów.

Twórca "Roczników” urodził się dokładnie 600 lat temu. Z tej okazji Sejm RP ogłosił rok 2015 rokiem Długosza. W całej Polsce odbywają się wykłady, sesje, wystawy poświęcone dziejopisowi.

Więcej o postaci Jana Długosza i okolicznościowych wydarzeniach na stronie: http://www.jandlugosz.edu.pl/

PAP - Nauka w Polsce

szl/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022