Nauka dla Społeczeństwa

04.07.2022
PL EN
23.11.2015 aktualizacja 23.11.2015

W Warszawie podyskutują o chrześcijańskim malarstwie w Nubii

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Kilkunastu naukowców wygłosi wystąpienia na temat różnych aspektów średniowiecznych malowideł odkrytych przez archeologów w Sudanie i w południowym Egipcie. Konferencja „Chrześcijańskie malarstwo Nubii” odbędzie się 27 listopada na UKSW w Warszawie.

Malarstwie nubijskie z okresu średniowiecza zostało odkryte dzięki wykopaliskom, prowadzonym przez zespół polskich archeologów pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego w Faras. To dzięki kampaniom badawczym prowadzonym na początku lat 60. XX w. Muzeum Narodowe w Warszawie wzbogaciło się o niezwykle cenny i unikalny w skali światowej zespół zabytków. Wykopaliska prof. Michałowskiego prowadzono w ramach tzw. Kampanii Nubijskiej, zorganizowanej pod patronatem UNESCO. Jej celem było ratowanie zabytków na obszarach, które miały zostać zalane wodami Nilu, w wyniku budowy Wielkiej Tamy Asuańskiej.

„Warto jednak pamiętać, iż od czasu odsłonięcia katedry w Faras, polscy archeolodzy odkryli równie ciekawe zespoły malowideł w Starej Dongoli - stolicy zjednoczonych Królestw Nubijskich i Banganarti. Malowidła te można obecnie podziwiać w Sudanie. Niektóre z nich są tak oryginalne pod względem ikonografii, że nie można znaleźć dla nich analogii w sztuce średniowiecznej” – wyjaśnia dr Magdalena Łaptaś z Instytutu Historii Sztuki UKSW. Wśród tych niezwykłych malowideł dr Łaptaś wymienia scenę koronacji Archanioła Michała przez Trójcę Świętą.

Do udziału w konferencji zaproszono bizantynistów i rozszerzono grono prelegentów tak, by ukazać sztukę nubijską na szerszym tle. „Tematy referatów mogą jednak zainteresować nie tylko specjalistów, ale również szersze grono odbiorców, którzy interesują się sztuką” – przekonuje dr Łaptaś.

Konferencja odbędzie się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 27 listopada. Szczegółowy program znajduje się na stronie: http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/310

Spotkanie będzie nawiązywać do tradycji Akademii Teologii Katolickiej, z której ten uniwersytet się wywodzi. To właśnie tam w 1974 r. wprowadzono pierwszy na świecie wykład kursowy dotyczący Nubii Chrześcijańskiej. Prowadził go dr Stefan Jakobielski, uczeń prof. Michałowskiego i jeden z uczestników wykopaliskach w Faras oraz wieloletni kierownik misji archeologicznej w Starej Dongoli. Wygłosi on referat na temat wykopalisk w Sudanie i początków badań nad Nubią w Akademii Teologii Katolickiej.

Wstęp na konferencję jest dla słuchaczy odpłatny i wynosi 10 zł. Dla studentów – wstęp wolny.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022