Nauka dla Społeczeństwa

02.12.2023
PL EN
07.08.2015 aktualizacja 07.08.2015

„W poszukiwaniu początków Poznania” – wystawa o badaniach Ostrowa Tumskiego

Prace wykopaliskowe na placu katedralnym 1938 r. Fot. ze zbiorów archiwalnych MAP Prace wykopaliskowe na placu katedralnym 1938 r. Fot. ze zbiorów archiwalnych MAP

Trudowi badań wykopaliskowych, prowadzonych przez archeologów na poznańskim Ostrowie Tumskim, poświęcona jest nowa wystawa prezentowana w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci.

„Długotrwały proces eksploracji archeologicznej najstarszej części Poznania, kontynuowany był od lat 30. XX wieku. Trud archeologów zmienił spojrzenie, nie tylko na początki Poznania, ale także na problem narodzin państwa polskiego” – czytamy w zaproszeniu muzealników.

Pomysłodawcy ekspozycji podkreślają, że to dopiero dzięki badaniom archeologicznym udało się docenić potęgę i znaczenie poznańskiego grodu, który poprzedzał budowę miasta lokacyjnego w XIII wieku. Niestety w źródłach pisanych historycy napotkali jedynie na skąpe wzmianki opisujące umocnione założenie.

Ekspozycja ma na celu przybliżyć sylwetki badaczy, problemy, na które napotykali w czasie prac oraz ukazać sposób prowadzenia wykopalisk – te rozpoczęto na poznańskim Ostrowie Tumskim prawie 100 lat temu. Muzealnicy wyróżnili trzy przełomowe wydarzenia. Pierwszym z nich było odkopanie potężnych umocnień wałowych przez prof. Józefa Kostrzewskiego i Witolda Hensla w 1938 roku. Kolejnym - wykopaliska w obrębie katedry, baptysterium i grobowców pierwszych władców Polski prowadzone przez dr Krystynę Józefowiczównę w latach 50. Trzecim było przebadanie zespołu pałacowo-sakralnego w ostatnim piętnastoleciu przez prof. Hannę Kóčkę-Krenz.

W Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, usytuowanym na poznańskim Ostrowie Tumskim, można obejrzeć oryginalne umocnienia z okresu średniowiecza i renesansu w miejscu ich odkrycia. Stąd prezentacja wystawy, dotycząca prac badawczych w tym rejonie, nie jest przypadkowa.

Ekspozycja będzie czynna do końca roku. Jej kuratorem jest Mateusz Sikora, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących wczesnośredniowiecznej Wielkopolski.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023