Nauka dla Społeczeństwa

02.06.2023
PL EN
18.06.2015 aktualizacja 18.06.2015

Minister nauki podpisała Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego

kasto - Fotolia kasto - Fotolia / Matej Kastelic kasto - Fotolia kasto - Fotolia / Matej Kastelic

Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska napisała na Twitterze, że podpisała "bardzo ważny dla nas Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego". Zakłada on np. tworzenie atrakcyjnej dla cudzoziemców oferty uczelni, m.in. poprzez zdobywanie międzynarodowych akredytacji.

„Na świecie studia poza granicami swojego kraju odbywa już 4 mln osób. W perspektywie roku 2020 będzie to już 7 mln osób chcących kształcić się poza krajem urodzenia. Rynek ten jest szacowany na 100 miliardów dolarów. Najaktywniejszymi na nim graczami są USA, Wielka Brytania, Australia. Polska ma szansę dołączyć do tego grona ze względu na dynamicznie rozwijającą się gospodarkę” – czytamy w podpisanym i opublikowanym w czwartek Programie.

Najważniejszymi podmiotami w procesie podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia będą uczelnie, których działania resort nauki będzie wspierał specjalnymi funduszami, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Jak czytamy w Programie, uczelnie mogą przyciągać zagranicznych studentów, tworząc atrakcyjną dla nich ofertę programową. Jednym z zadań uczelni w tym zakresie będzie zwiększenie liczby programów studiów I i II stopnia w językach obcych oraz wspólnych projektów edukacyjnych. Na realizację międzynarodowych programów kształcenia, międzynarodowych szkół letnich oraz programów kształcenia w językach obcych w ramach PO WER przeznaczonych jest 57,5 mln euro. Planuje się, że pierwszy konkurs dla uczelni zostanie ogłoszony w 2016 roku.

W walce o zagranicznego studenta pomocne będzie też pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji dla instytucji szkolnictwa wyższego lub poszczególnych programów kształcenia. „Polska Komisja Akredytacyjna we współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych zobowiązały się do przygotowania przystąpienia Polski do Umowy Waszyngtońskiej (porozumienia zawartego przez instytucje opracowujące programy studiów inżynierskich w różnych państwach). Polski wniosek aplikacyjny zostanie rozpatrzony przez sygnatariuszy Porozumienia Waszyngtońskiego w 2016 r.” - czytamy w Programie Umiędzynarodowienia.

Na wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia w ramach PO WER przewidziano kwotę 5 mln euro.

Program przygotowany przez MNiSW zakłada też zwiększenie liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w prace dydaktyczne i naukowe w Polsce. W planach jest też zbudowanie programów studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym oraz systemu staży badawczych dla osób po doktoracie. Z PO WER na ten cel zarezerwowano ponad 112 mln euro.

Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego zakłada też zwiększenie oferty programów studiów prowadzonych w formie e-learningowej, rozwijanie mechanizmów obsługi studentów zagranicznych na polskich uczelniach, rozwijanie kompetencji pracowników administracyjnych, w tym ich kompetencji językowych.

Z kolei do najważniejszych zadań MNiSW, służących umiędzynarodowieniu polskich uczelni, należy np. budowanie oferty stypendialnej m.in. w ramach programu „Erasmus+” i stworzenie funduszu stypendialnego na programy wspólnych studiów uczelni polskich z uniwersytetami partnerskimi.

Resort planuje też stworzenie systemu wsparcia umożliwiającego polskim studentom podjęcie studiów I, II i III stopnia za granicą. „MNiSW zaproponuje odpowiednie zmiany w ustawie o pożyczkach i kredytach studenckich, tak, aby młodzież chcąca kształcić się poza granicami Polski miała możliwość ubiegania się o preferencyjne kredyty” – napisano w Programie.

Podpisany w czwartek Program zakłada też m.in. rozbudowanie systemu monitorowania losów absolwentów o cudzoziemców z polskich uczelni, stworzenie systemu monitorującego mobilność polskich studentów, stworzenie bazy danych na temat Polaków, którzy uczestniczą w badaniach naukowych za granicą.

Oprócz realizowanej już kampanii promującej polskie uczelnie: Ready, Study, Go! Poland, zainicjowana zostanie kampania Research&Go! Poland. Z portalu www.go-poland.pl wyodrębniony zostanie więc serwis adresowany do cudzoziemców zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce.

Program ma być realizowany w dwóch etapach: lata 2016-2020 oraz po roku 2020. „Po zamknięciu unijnej perspektywy finansowej powinno się dokonać oceny i weryfikacji realizacji programu. Na tej podstawie powinna zapaść decyzja o ewentualnej modyfikacji celów strategicznych programu oraz o jego kontynuacji i finansowaniu pochodzącym z budżetu państwa” – czytamy w Programie.

Obecnie na polskich uczelniach kształci się ok. 46 tys. obcokrajowców. W porównaniu z rokiem ubiegłym, ich liczba wzrosła o 10 tys. W Polsce kształcą się obywatele 158 krajów. Najwięcej jest Ukraińców (23 tys.) i Białorusinów (4 tys.), ale sporo jest też Norwegów i Szwedów (po 1,5 tys.).

Poziom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego wciąż jednak należy do najniższych wśród krajów OECD. Wśród najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy – wskazanych w Programie - znalazły się m.in. niska pozycja uczelni w rankingach międzynarodowych, słaba cytowalność dorobku naukowego, średnia mobilność międzynarodowa naukowców, mała liczba programów kształcenia o najwyższym światowym poziomie.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023