Nauka dla Społeczeństwa

28.02.2024
PL EN
28.05.2015 aktualizacja 28.05.2015

Resort nauki: kredyt studencki pobiera ok. 3,5 proc. studentów i doktorantów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Kredyt studencki jest obecnie wypłacany około 3,5 proc. studentów i doktorantów - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ciągu szesnastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły ich prawie 387 tys. studentów.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego.

Od 1998 roku, czyli od początku funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu blisko 387 tysiącom studentów. "Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2015 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało około 253 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta około 134 tysięcy osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty kredytu jest około 83 tysiące. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany około 3,5 proc. studentów i doktorantów" - informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z przekazanych przez banki danych wynika, że podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2014/2015 zebrały one blisko 7,5 tys. wniosków kredytowych. Spośród nich nieco ponad 7,2 tys., czyli 97,4 proc., spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2,5 tys. zł. "Do dnia 31 marca 2015 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 5503 umowy kredytowe - 75,6 proc. w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu" - informuje resort nauki.

Według danych zebranych przez banki w roku akademickim 2014/2015 ponad 1,1 tys. wnioskodawców nie zgłosiło się, aby podpisać umowę lub nie podpisało jej z innych powodów, np. wskutek nagłej poprawy sytuacji materialnej, podjęcia pracy, rezygnacji ze studiów. Z kolei 618 wnioskujących o kredyt nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty.

Jak czytamy na stronie resortu nauki, w efekcie poszerzenia rządowego programu poręczeń udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, liczba kredytów objętych 70 proc. lub 100 proc. poręczeniem w roku akademickim 2014/2015 wyniosła 1817, zaś odsetek poręczonych kredytów wyniósł 33 proc. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 67 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 76,4 proc. studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 18,9 proc. nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 2,9 proc., zaś SGB-Bank S.A. – 1,8 proc.

Do 30 kwietnia każdego roku udzielające kredytów banki muszą przedstawić ministrowi nauki informację dotyczącą liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim. Obowiązek ten wprowadziło rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z lutego 2012 roku.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024