Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
10.02.2015 aktualizacja 10.02.2015

Premier wręczyła nagrody za działalność naukową i artystyczną

Fot. PAP/ Radek Pietruszka 09.02.2015 Fot. PAP/ Radek Pietruszka 09.02.2015

44 naukowców i dwa zespoły odebrały z rąk premier Ewy Kopacz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną i za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Warszawie.

"Moim celem, celem mojego rządu jest to, abyśmy jak najszybciej skrócili dystans cywilizacyjny do najbogatszych krajów, krajów Zachodu. Żeby tak się stało, nasza nauka przede wszystkim musi być na jak najwyższym poziomie" - powiedziała premier Ewa Kopacz, wręczając nagrody prezesa Rady Ministrów za działalność naukową i artystyczną.

Kopacz zaznaczyła, że naukowcy wystawiają Polsce jak najlepszą wizytówkę, a ich odkrycia są nierzadko stosowane w innych, zamożniejszych krajach Zachodu. "Zdaję sobie sprawę, jako szefowa rządu, że stawiając na naukę mogę rozwijać, intensywnie i efektywnie, naszą gospodarkę" - podkreśliła. Premier przypomniała, że w 2015 r. nakłady na polską naukę wzrastają o 10 proc., i że jej celem jest, by do roku 2020 nakłady na polską naukę osiągnęły poziom 2 proc. PKB.

Premier dodała również, że poniedziałkowa uroczystość zbiegła się w czasie z informacją o śmierci wybitnego prawnika i konstytucjonalisty prof. Piotra Winczorka. "Był wielką osobowością, całe życie poświęcił pracy na rzecz kraju i wychowywaniu młodzieży" - podkreśliła.

Wręczając nagrody premier podkreślała, że "tu na tej sali są jedni z najwybitniejszych bioinformatycy, wybitni matematycy, ale też ci, którzy sprawdzili się w obszarze kultury, medycyny, informatyki czy inżynierii mechanicznej".

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne otrzymało 44 naukowców i dwa zespoły naukowe. Nagrody przyznawano za prace z 2013 r.

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 roku otrzymał zespół kierowany przez prof. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Naukowców nagrodzono za system Cyber-oko, służący do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce, który powstawał w latach 2008-2013. "Cyber-oko jest pierwszym na świecie systemem integrującym pomiary medyczne i komputerowe techniki interakcji człowiek-komputer, pozwalającym na zwiększenie trafności diagnoz i prowadzenie systematycznej rehabilitacji pacjentów w śpiączce. Stanowi on doskonałą wizytówkę zaawansowanych technologii, a autorzy uzyskali jeden patent w USA i trzy w Polsce" – można przeczytać w uzasadnieniu Kancelarii Premiera.

Drugą nagrodę w tej kategorii otrzymał zespół prof. Ryszarda Strzeleckiego z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i Akademii Morskiej w Gdyni. Naukowców nagrodzono za "nowatorskie rozwiązania i innowacyjne zastosowania przemysłowe modułowych przekształtników dużej mocy, niskiego i średniego napięcia". Jak czytamy w uzasadnieniu, dzięki wprowadzonym innowacjom i wdrożeniom, osiągnięto nie tylko znaczny, bieżący efekt ekonomiczny, ale przede wszystkim otrzymano - zweryfikowane w praktyce - krajowe rozwiązania, pozwalające na elastyczne projektowanie instalacji zasilających dużej mocy.

Sześciu naukowców otrzymało nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Laureatami w tej kategorii są: prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Lech Gardocki z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Roman Kaliszan z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Zofia Mitosek z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Małgorzata Skorupa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; prof. Jerzy Zabczyk z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.

Przyznano również nagrody za rozprawy habilitacyjne i za rozprawy doktorskie. Za „wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki” Nagrodą Prezesa Rady Ministrów doceniono 10 badaczy. Za wyróżniające się rozprawy doktorskie nagrodzono 28 naukowców.

"Mamy osiągnięcia. Władze, zwłaszcza w ostatnich latach, poczyniły wiele wysiłku w celu rozbudowy infrastruktury nauki. Zaplecze naszych uczelni, instytutów badawczych, bardzo się rozwinęło. Dostęp do sprzętu i aparatury badawczej pozwala - zwłaszcza naszym młodym, wyróżnionym kolegom, którzy mają duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej - podejmować jak najambitniejsze zadania" - powiedział jeden z nagrodzonych, dr hab. Roman Kaliszan, dziękując w imieniu naukowców.

Nagrody premiera zostały ustanowione - z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk - w 1994 roku. Przewodniczącym zespołu ds. nagród jest prof. Piotr Węgleński.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022