Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
24.10.2014 aktualizacja 24.10.2014

UMCS rozpoczął 71. rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

71. rok akademicki zainaugurowano uroczyście w czwartek na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin to szczególne miasto, po Warszawie i Krakowie najczęściej wybierają je studenci zagraniczni - powiedział minister nauki Lena Kolarska-Bobińska.

Przed uroczystością odsłonięto popiersie byłego wieloletniego rektora uczelni prof. Grzegorza Leopolda Seidlera.

Obecny rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski przypomniał, że Seidler, który kierował lubelską uczelnią w latach 1959-1969, bardzo zasłużył się do jej rozwoju kierując się maksymą „uniwersytet to mury i ludzie”. „Kolejni rektorzy niejako realizując jego testament dążyli do rozkwitu uczelni na czterech płaszczyznach: naukowo-badawczej, dydaktycznej, kulturalnej i sportowej. Chcemy budować uczelnię kompletną” – powiedział Michałowski.

Michałowski nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 70-lecia UMCS. Podkreślił, że uczelnia jest znana nie tylko w kraju, ale i za granicą. „W 1979 r. w Lublinie powstał pierwszy w krajach socjalistycznych światłowód i kabel światłowodowy. To była sensacja, podobna rzecz udała się zaledwie kilku laboratoriom na świecie” – przypomniał Michałowski.

Dodał, że uniwersytet przyczynił się do utworzenia innych publicznych uczelni lubelskich. „To między innymi dzięki UMCS Lublin z miasta prowincjonalnego, którym był jeszcze w latach 30-tych i 40-tych ubiegłego wieku, przeobraził się w prężny i cieszący się dużymi osiągnięciami ośrodek, który zasłużył na miano akademickiego centrum Polski wschodniej” – podkreślił Michałowski.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska zwróciła uwagę, że Lublin jest szczególnym miastem, któremu „charakter nadają uczelnie”. Dodała, że jest to trzeci ośrodek – po Krakowie i Warszawie – najczęściej wybierany przez studentów zagranicznych. „To jest miasto uniwersyteckie, ale zaczyna też być miastem międzynarodowym” – powiedziała.

Kolarska-Bobińska zaznaczyła, że jubileusz 70-lecia UMCS zbiegł się z 25-leciem wolnej Polski. „Po 1989 r. uczelnie stały się filarem przemian. Uczelnie powstające w wielu, nawet małych miejscowościach, nadawały charakter regionom, pozwalały realizować aspiracje młodego pokolenia” – powiedziała.

Minister nauki podkreśliła, że obecnie uczelnie muszą stać się liderem budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, zmieniać się, tworzyć i realizować własne strategie. „Nie wystarczy zdobyć jeszcze parę grantów” – podkreśliła Kolarska-Bobińska.

„Uczelnie stają wobec konieczności pogodzenia rzeczy bardzo trudnych. Muszą łączyć doskonałość w uczeniu z prowadzeniem innowacyjnych badań i komercjalizacją, próbować nawiązywać dialog z przedsiębiorcami, coraz mocniej osadzać się w społecznościach lokalnych” – dodała Kolarska-Bobińska.

List gratulacyjny z okazji 70-lecia UMCS od prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytał jego doradca prof. Tomasz Nałęcz.

Podczas inauguracji tradycyjnie wręczono Nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Otrzymali ją: Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek i Adam F. Baran, współautorzy książki „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-53”. Nagroda ta, ustanowioną przez Senat UMCS w 2001 r., przyznawana jest za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia.

Nagrodę Naukową „Marii Curie” przyznawaną corocznie przez UMCS za wybitne osiągnięcia i odkrycia otrzymał interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem prof. Grażyny Ginalskiej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wynalazek biomateriału implantacyjnego nowej generacji, nazywanego „sztuczną kością”.

UMCS został powołany 23 października 1944 r. decyzją Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, jako uczelnia państwowa z czterema wydziałami: lekarskim, przyrodniczym, rolnym i weterynaryjnym. W kolejnych latach powstawały nowe wydziały, a po kilku reorganizacjach z UMCS wydzieliły się dwie inne lubelskie uczelnie - Akademia Medyczna i Akademia Rolnicza - obecnie Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy.

Dziś UMCS to największa uczelnia we wschodniej Polsce. Na 11 wydziałach w Lublinie i wydziale zamiejscowym w Puławach kształci się ponad 21 tys. osób. Wśród nich jest około 650 obcokrajowców, głównie z Ukrainy. Na pierwszy rok przyjęto ponad 9,6 tys. studentów, kilkuset więcej niż w roku ubiegłym.

Uczelnia zatrudnia około 3 tys. osób, w tym ponad 400 profesorów. Wykształciła dotychczas 216 tys. absolwentów.

PAP - Nauka w Polsce

kop/ ura/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022