Nauka dla Społeczeństwa

04.12.2023
PL EN
05.10.2014 aktualizacja 05.10.2014

Archeolodzy zbadali osadę sprzed 6 tys. lat

Zabytki poświadczające dalekosiężne kontakty pierwszych rolników, zamieszkujących obszar obecnej Polski, odkryli archeolodzy w Browinie (woj. kujawsko-pomorskie).

„To tutaj, w centralnej części ziemi chełmińskiej, pierwsi rolnicy pojawili się nawet 8 tysięcy lat temu. Osadników zachęciły żyzne gleby i urozmaicona sieć wodna. Natrafiliśmy na jedną z ich późniejszych osad” - opowiada PAP dr Kamil Adamczak kierownik badań wykopaliskowych z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania prowadzone przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu zakończyły się w sierpniu.

Okazało się, że w obrębie osady pierwszych rolników ludzie zamieszkiwali również w czasach epoki żelaza – I tysiącleciu p.n.e. – bo z tego okresu pochodzą najpóźniejsze fragmenty naczyń ceramicznych. Badacze skupili swoje wysiłki na analizie najstarszych zabytków. Obok jam zasobowych, wewnątrz których przechowywano niegdyś żywność, archeolodzy odkryli, oprócz licznych fragmentów naczyń, narzędzia krzemienne i kamienne oraz kości zwierząt hodowlanych. Relikty te należą do społeczności rolniczych, określanych przez archeologów kulturą ceramiki wstęgowej i kulturą pucharów lejkowatych.

„Znaleźliśmy między innymi narzędzia wykonane z krzemienia czekoladowego i pasiastego z okolic Krzemionek Opatowskich oraz krzemienia jurajskiego z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wytwory te mogły zostać przeniesione w pradziejach nawet kilkaset kilometrów do osad w rejonie Chełmży” – opowiada dr Adamczak.

Najbardziej intrygującym odkryciem, zdaniem badaczy stanowiska, jest unikatowe naczynie, którego fragmenty zalegały w jamie datowanej na IV tysiąclecie p.n.e.

„Nie znamy podobnych naczyń z ziem polskich. Zdobienia i jego forma mogą świadczyć o utrzymywaniu relacji przez społeczności z dorzecza Wisły ze wspólnotami z obszaru Niżu Wschodnioeuropejskiego” – uważa archeolog.

Jak opowiada dr Adamczak, były to kontakty rolników z ludami utrzymującymi się z łowiectwa, rybołówstwa i polowań. Znane są liczne przykłady rozwijania trwałych więzi między takimi kulturami. Mogły się one opierać między innymi na wymianie małżeńskiej – przekonuje naukowiec.

Zdaniem dr. Adamczaka nowe odkrycie pokazuje, że mimo intensywnych prac badawczych, podejmowanych w ostatnich dziesięcioleciach, w ziemi i akwenach wodnych kryje się jeszcze wiele unikatowych i ważnych dla nauki znalezisk. Archeolodzy planują powrócić do Browiny w przyszłym roku, aby poszukiwać kolejnych zabytków, które ułatwią badanie kontaktów między prehistorycznymi społecznościami.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023