Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
31.07.2014 aktualizacja 31.07.2014

Prawie 35 mln zł na badania międzydziedzinowe od NCN

Niemal 35 mln zł przekaże Narodowe Centrum Nauki na realizację międzydziedzinowych projektów badawczych. W środę rozstrzygnięto konkurs SYMFONIA 2. Finansowanie otrzymało w nim sześcioro wybitnych naukowców, którzy przekraczają granice między różnymi dziedzinami nauki.

W konkursie SYMFONIA można było zgłaszać projekty badawcze, które integrują teorie, perspektywy, techniki i narzędzia badawcze z dwóch lub więcej obszarów nauki. W rozstrzygniętej właśnie drugiej edycji o finansowanie badań ubiegało się 59 naukowców.

"Badania z pogranicza kilku dziedzin stanowią niezwykle ważny czynnik napędzający rozwój nauki. Dzięki współpracy specjalistów z różnych dyscyplin oraz wykorzystaniu różnorodnych metod i narzędzi badawczych można uzyskać zupełnie nową jakość i świeże spojrzenie na problemy naukowe" – skomentował dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk.

Największe finansowanie - w wysokości niemal 6,9 mln zł - przyznano badaczom z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Naukowcy pod kierownictwem dr. Marcina Nowotnego przeprowadzą multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA.

Ponad 6,5 mln zł otrzymał z kolei projekt "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka" kierowany przez dr hab. Joannę Cichy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kolejny laureat programu SYMFONIA, prof. Tadeusz Holak, będzie natomiast prowadził warte blisko 6,5 mln zł badania nad przejściowymi stanami białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko. Projekt realizowany będzie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wsparcie finansowe wysokości 6 mln zł otrzymał prof. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Wraz ze swoim zespołem badacz zrealizuje projekt pt. "Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych".

Dr Bartosz Grzybowski zajmie się badaniem rozwoju "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowania do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych. Na ten cel otrzyma od NCN prawie 5,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w Instytucie Chemii Organicznej PAN.

W tej samej jednostce swoje badania będzie prowadzić dr hab. Dorota Gryko. Za ponad 3 mln zł sprawdzi, jak zachowuje się witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów.

"Cieszy nas, że wśród laureatów konkursu SYMFONIA 2 znaleźli się młodzi naukowcy, którzy posiadają znaczne doświadczenie i kierują dużymi zespołami badawczymi. Świadczy to o ogromnym potencjale badawczym polskich naukowców" – zaznacza przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński.

Do konkursu były dopuszczone projekty badawcze, w których w okresie realizacji przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy, dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem doktora oraz zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów. W ramach konkursu można było także wnioskować o zakup aparatury naukowo-badawczej. Projekty mogą trwać od 3 do 5 lat.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022