Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
23.07.2014 aktualizacja 23.07.2014

Finansowy Impuls dla dziesięciorga naukowców od FNP

Dziesięcioro naukowców otrzymało w sumie 920 tys. złotych w pierwszej edycji konkursu Impuls, od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Nagrodzono w nim innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Do najlepszych trafiło po 120 tys. zł.

Konkurs Impuls ma promować badania aplikacyjne oraz rozwijać umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Oceniane są w nim innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym.

Uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej, zarząd FNP wyłonił 10 laureatów, którzy otrzymali nagrody na łączną kwotę 920 tys. zł, w tym dwie nagrody I kategorii, dwie nagrody II kategorii i sześć nagród III kategorii. Każda nagroda składa się z dwóch części. 80 proc. nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20 proc. to indywidualne wsparcie dla laureata.

Najwyższe dofinansowanie - po 120 tys. zł - otrzymali dwaj badacze: dr hab. Ryszard Buczyński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie na "nanostrukturyzowane mikrosoczewki gradientowe w systemach fotonicznych" oraz prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie na komercjalizację technologii "eRNaz" - enzymów restrykcyjnych dla RNA.

Nagrodę II kategorii oraz 100 tys. zł otrzymał mgr inż. Dawid Nidzworski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który pracuje nad innowacyjnym czujnikiem do wykrywania wirusa grypy. Drugą z nagrodzonych w tej kategorii jest dr Katarzyna Wybrańska z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Przyznane pieniądze przeznaczy na komercjalizację nowych materiałów nanokompozytowych do zastosowań biomedycznych.

W konkursie przyznano też sześć nagród III kategorii, po 80 tys. zł. Nagrodzeni to: mgr Lidia Bandura z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, mgr inż. Grzegorz Gorczyca z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, mgr Katarzyna H. Kamińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, dr hab. inż. Piotr Przybysz z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, mgr inż. Wojciech Wodo z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, dr Oliwia Zegrocka-Stendel z Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do pierwszej edycji konkursu Impuls zgłoszono 24 wnioski. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 14 badaczy, którzy prezentowali swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.

Rekrutacja do drugiej edycji konkursu potrwa do 30 września 2014 r. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy prowadzonego przez FNP projektu SKILLS. Skierowany jest do naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, ale muszą być to pracownicy naukowi - zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej; zamieszkali w Polsce doktoranci z polskich jednostek naukowych; absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, chcący realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat wyników pierwszego konkursu i zasad udziału w kolejnej edycji są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/laureaci-i-edycji-konkursu-impuls/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022