Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
26.06.2014 aktualizacja 26.06.2014

Prof. Roman Hauser doktorem h.c. UMCS

Prof. Roman Hauser, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, otrzymał w środę doktorat honoris causa UMCS w Lublinie, przyznany mu przez senat tej uczelni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk prawnych.

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przyznał doktorat h.c. prof. Hauserowi także za „szczególny wkład w kształtowanie nowego ładu publicznego Rzeczypospolitej Polskiej przez budowanie niezależności, prestiżu i pozycji sądownictwa administracyjnego”.

Promotor doktoratu honorowego, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa UMCS prof. Leszek Leszczyński podkreślił w laudacji „niezaprzeczalnie wielki wpływ” prof. Hausera na „kształt, a także niezależność i pozycję polskiego sądownictwa administracyjnego”.

Powstanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w 1980 r., a następnie jego reforma z 2004 r., przygotowana pod kierownictwem prof. Hausera, „zmieniły sposób funkcjonowania państwa, szczególnie zaś organów administracji publicznej, ustalając i stopniowo rozwijając precyzyjne standardy państwa prawnego w zakresie sądowej kontroli działań administracji oraz ochrony praw jednostki” – powiedział prof. Leszczyński.

W wykładzie pt. „O potrzebie sądowej kontroli administracji” prof. Hauser podkreślił, że w stosowaniu prawa administracyjnego występują często trudności przy ustalaniu stanu prawnego i wykładni norm, szczególnie sprawiające kłopot obywatelom załatwiającym swoje sprawy w urzędach.

„To spór na linii obywatel-państwo, w którym obywatel zajmuje gorszą pozycję, bo staje przed urzędnikiem państwowym, fachowo przygotowanym, który reprezentuje organ władzy publicznej i rozstrzyga o prawach i wolnościach” – powiedział prof. Hauser.

Jak podał Hauser, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w niemal co trzeciej sprawie obywatel wygrywa z urzędem, to znaczy, że „decyzja organu była niewłaściwa z różnych względów – stan faktyczny był skomplikowany, norma prawa była niejasna i wymagała zawiłej interpretacji, czy wreszcie dlatego, że urzędnik na przykład się pomylił”. „Już choćby te dane uzasadniają potrzebę sądowej kontroli administracji” – wskazał Hauser.

Prof. Hauser urodził się w 1949 r. w Poznaniu. W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i podjął pracę w tej uczelni zdobywając kolejne stopnie naukowe. W latach 1990-1992 pełnił funkcję prorektora tej uczelni, a od 1995 do 2007 r. kierował katedrą Postępowania Administracyjnego UAM.

W 1991 r. został sędzią Najwyższego Sądu Administracyjnego, a w 1992 r. objął funkcję jego prezesa. Pełnił ją do 2004 r. i ponownie objął w 2010 r. Od 2004 r. był dyrektorem biura orzecznictwa NSA, a w latach 2006-2010 – wiceprezesem NSA.

Prof. Hauser w latach 1992-2004 i od 2010 r. jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa; od maja tego roku pełni funkcję jej przewodniczącego. W latach 2004-2006 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w latach 2002 – 2008 – członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych.

PAP - Nauka w Polsce

kop/ mrt/ woj/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022