Nauka dla Społeczeństwa

05.10.2022
PL EN
15.12.2013 aktualizacja 15.12.2013

PAN jedyną polską instytucją w pierwszej setce rankingu SCImago

Polska Akademia Nauk jako jedyna polska instytucja znalazła się w pierwszej setce międzynarodowego rankingu SCImago obejmującego najlepsze instytucje naukowe i uczelnie na świecie. Uwzględniono ją na 98. miejscu w kategorii podsumowującej dorobek naukowy zgromadzony w bazie danych Scopus.

Ranking SCImago (SIR) dotyczący liczby i jakości publikacji poszczególnych instytucji naukowych świata przygotowuje międzynarodowa grupa badawcza SCImago Research Group. Najnowszy ranking SIR obejmuje lata 2007-2011.

Instytucje i uczelnie pogrupowane są w czterech kategoriach: dorobek naukowy zgromadzony w bazie Scopus (Output), współpracę międzynarodową mierzoną w publikacjach, jakie instytucje opracowały wspólnie z instytutami zagranicznymi (International Collaboration), miarę oddziaływania liczoną jako stosunek między wskaźnikiem cytowań danej jednostki a światową średnią (Normalized Impact) oraz publikacje w 25 proc. najbardziej prestiżowych czasopism (Q1 - High Quality Publiations).

Uwzględniono ponad 2,8 tys. jednostek badawczych i uczelni. W pierwszej kategorii miejsca na podium zajęły kolejno: Krajowe Centrum Badań Naukowych z Francji, Chińska Akademia Nauk, Rosyjska Akademia Nauk. Wśród polskich instytucji znalazła się Polska Akademia Nauk, zajmując 98. miejsce. Kolejne polskie instytucje uplasowały się znacznie niżej: Uniwersytet Jagielloński zajął 393. miejsce, a Uniwersytet Warszawski 536. pozycję.

W kategorii International Collaboration wśród polskich jednostek najlepsze trzy pozycje zajmują: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut Fizyki PAN. W światowym zestawieniu w tej kategorii placówki te zajęły kolejno: 76., 163. i 192. miejsce.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN oraz Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie to najlepsze polskie jednostki uwzględnione w kategorii Normalized Impact. W międzynarodowym zestawieniu tej kategorii NCBJ uplasował się na 158. miejscu, a dwie kolejne na 166.

W kategorii Q1 - High Quality Publiations najlepszą jednostką w Polsce okazał się Instytut Chemii Fizycznej PAN. Kolejne miejsca wśród polskich instytucji zajęły Instytut Chemii Organicznej PAN i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Jednak w światowym zestawieniu tej kategorii uplasowały się dopiero na 732., 812. i 988. miejscu.

Klasyfikacja SCImago Institutions Rankings obejmuje wszystkie jednostki naukowe świata, które w ostatnim roku analizowanej pięciolatki opublikowały co najmniej 100 prac naukowych zarejestrowanych przez bazę danych Scopus. Bazę prowadzi Elsevier, jedno z największych wydawnictw naukowych świata.

Ranking jest dostępny na stronie: http://www.scimagoir.com/index.php

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022