Nauka dla Społeczeństwa

10.12.2022
PL EN
23.06.2013 aktualizacja 23.06.2013

Aby Orient powrócił do polskiej kultury

Pod auspicjami Biblioteki Jagiellońskiej badacze UJ rozpoczynają prace, których celem jest krytyczne wydanie wielu słabo znanych dzieł polskich uczonych i pisarzy odnoszących się do kultury i tradycji krajów orientalnych. Ambitny projekt badawczy nosi tytuł „Orientalia Polonica”.

Jak wyjaśniła PAP kierująca projektem prof. Ewa Siemieniec-Gołaś z Instytutu Orientalistyki UJ, program ma umożliwić uchronienie od zapomnienia licznych polskich źródeł pisanych, które powstały w okresie od XVII do XIX wieku. Spuścizna ta obejmuje spojrzenie dawnych autorów na cztery kręgi kulturowe: arabski, turecki, irański i indyjski.

Wśród dzieł, które opracują naukowo i przygotują do druku krakowscy naukowcy, są zarówno pisma badawcze (historyczne, teoretycznoliterackie, językoznawcze, biograficzno-dokumentalne itp.), jak też literackie (przekłady, przeróbki, adaptacje, streszczenia) będące wynikiem zainteresowania polskich badaczy i twórców kulturą i tradycją Orientu.

„Ten cenny dorobek jest – choć może się to wydać niewiarygodne - obecnie często słabo znany - bądź całkiem nieznany - nawet specjalistom” – podkreśliła Siemieniec-Gołaś.

Jak podkreślają inicjatorzy projektu „Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem”, prace nad publikacją dawnych tekstów mają istotny, aktualny sens dla współczesnych Polaków. W dawnych wiekach Polska miała wiele kontaktów ze światem arabskim, tureckim czy tatarskim. Dlatego – zdaniem badaczy - teksty dotyczące Orientu stanowią integralną część złożonego procesu kształtowania tożsamości narodowej w konfrontacji z obcą kulturą.

Seria pozycji „Orientalica Polonica” ukaże się nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej – na platformie cyfrowej Biblioteki Jagiellońskiej. Pierwszy tom powinien być opublikowany w przyszłym roku.

Projekt badawczy ruszy w najbliższych dniach, a koniec jego pierwszej edycji przewidziano na 2017 rok. Autorzy planują w pierwszej fazie wydać kilkanaście pozycji. Są wśród nich zapomniane druki znanych autorów, np. „Dzieje starożytnych Indii” Joachima Lelewela czy tekst „Podróż do Turek y Egyptu z przydanym dziennikiem...” Jana Potockiego.

Jak zauważa prof. Siemieniec-Gołaś, nie brak w zbiorze przeznaczonym do publikacji rozmaitych „perełek”, takich jak dzieło Marcina Paszkowskiego „Dzieie tureckie y utarczki Kozackie z Tatary” z 1615 roku. Pozycja ta – dodaje badaczka – wyróżnia się barwnym językiem i ciekawymi informacjami o realiach kulturowo-historycznych, a ponadto jest wyposażona w słowniczek turecko-polski.

W projekcie krakowskiej Jagiellonki uczestniczą Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Międzynarodowych i Politycznych UJ.

PAP-Nauka w Polsce

szl/ krf/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022