Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
30.04.2013 aktualizacja 30.04.2013

Książka o średniowiecznym Elblągu

"Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych" to książka autorstwa dr Grażyny Nawrolskiej, wieloletniej badaczki tego najstarszego miasta w województwie warmińsko-mazurskim.

Publikacja ukazała się nakładem Stowarzyszenia Miłośników Truso, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu i licznych sponsorów.

„Prezentowana książka jest pierwszą próbą szerszego spojrzenia na jedno z podstawowych zagadnień badawczych dotyczących Elbląga, jakim jest lokacja i początki trzynastowiecznego ośrodka” – pisze we wstępie autorka.

Podstawą do napisania książki były wieloletnie badania wykopaliskowe, rozpoczęte przez autorkę wspólnie z mężem w 1980 roku, przeprowadzone w obrębie Starego Miasta i płynące z nich wnioski po analizie znalezisk.

Książka składa się z pięciu zasadniczych części. W pierwszej autorka określiła zakres pracy, cele i zastosowane metody. Zarysowała również stan badań. W drugiej opisała bliżej miejsce lokacji Elbląga, jego warunki geomorfologiczne i hydrologiczne. W kolejnej części przybliżyła zagadnienia związane z chronologią początków miasta – od źródeł pisanych po różnorodne zabytki archeologiczne. Rozplanowaniu przestrzeni miejskiej – ulic, domostw, budynków użyteczności publicznej poświęcony jest czwarty fragment publikacji. Podsumowanie i próba syntezy wyników badań zawarta jest w ostatniej części. Autorka zarysowała w niej sytuację średniowiecznego Elbląga na tle europejskim. Przekonuje również do tego, że od XIII wieku wykształciła się w Elblągu specyficzna kultura miejska.

Elbląg powstał w 1237 roku z inicjatywy Zakonu Krzyżackiego, który sprowadził tutaj osadników z terenu Niemiec. Miasto zlokalizowano w strategicznym miejscu - u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego i dalej Bałtyku. W ten sposób jego mieszkańcy kontrolowali przepływające statki handlowe i czerpali dochody. Pierwotnie miała być to stolica Państwa Krzyżackiego.

„O tym, że XIII-wiecznym elblążanom żyło się dobrze świadczą bogate znaleziska archeologiczne w postaci cennych naczyń ceramicznych z terenów Skandynawii i Dolnej Saksonii czy jedwabnych ubrań sprowadzonych z Włoch\" - przekonuje dr Nawrolska.

W recenzji wydawniczej prof. Krzysztof Wachowski wskazał na to, że publikacja ta jest pierwszym ujęciem najstarszych dziejów Elbląga, które omawia obszernie proces lokacji, kształtowanie się przestrzeni miejskiej, gospodarkę, kulturę duchową i tematykę krzyżacką. Jednocześnie jest to praca doktorska autorki napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Piekalskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książkę wieńczy obszerny spis bibliograficzny i résumé w języku angielskim.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Zapisz się na newsletter
Copyright © Fundacja PAP 2022