Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
04.06.2012 aktualizacja 04.06.2012

414 mln zł z Narodowego Centrum Nauki dla polskich naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad 1200 wniosków na kwotę niemal 414 mln zł zakwalifikowało do finansowania Narodowe Centrum Nauki w konkursach OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2 oraz w konkursie na staże podoktorskie.

Jak poinformowała Magdalena Duer-Wójcik z NCN w przesłanym PAP komunikacie, w ramach ogłaszanych co pół roku konkursów OPUS 2, PRELUDIUM 2 oraz SONATA 2 polscy naukowcy ubiegali się o finansowanie ponad 6,5 tys. projektów badawczych. Z kolei o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego starało się 268 osób ze stopniem doktora.

Do finansowania w konkursie OPUS zakwalifikowano 648 projektów. Autorzy wyłonionych projektów otrzymają łącznie 251 mln zł. W konkursie OPUS mogą brać udział wszyscy, niezależnie od dorobku naukowego oraz etapu rozwoju kariery naukowej. Z kolei w konkursie PRELUDIUM, na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby nieposiadające stopnia doktora fundusze przyznano 358 projektom.

W trzecim z konkursów - SONATA - o pieniądze na badania mogli ubiegać się naukowcy, którzy mają stopień doktora od najwyżej pięciu lat. 212 laureatów tego konkursu będzie mogło wykorzystać przyznane przez NCN pieniądze na stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu.

NCN po raz pierwszy rozstrzygnęło w tym roku konkurs na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wyłoniono w nim 49 laureatów. Jednostki przyjmujące stażystów otrzymają na ich wynagrodzenie od 9 tys. do 11 tys. zł miesięcznie.

"Stażysta, poza wysokim uposażeniem, otrzymuje również znaczne środki na prowadzenie badań, z których może korzystać w sposób regulowany niezwykle elastycznie. Jednym z warunków otrzymania takiego stażu jest przejście po doktoracie do nowego środowiska naukowego, znajdującego się w województwie różnym od tego, w którym kandydat zdobył stopień doktora" – podkreśla prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

NCN najwięcej pieniędzy - ponad 198 mln zł - przyznało na sfinansowanie projektów w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Na drugim miejscu znalazły się Nauki o Życiu - tu NCN przekaże polskim naukowcom prawie 150 mln złotych. Z kolei naukowcy realizujący projekty z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce otrzymają 65,5 mln złotych.

Najwyższe finansowanie w konkursie OPUS dostał projekt dr Katarzyny Kisiel-Sajewicz z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Naukowiec otrzyma ponad 2,1 mln zł na badania dotyczące wpływu mentalnego i komputerowo wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowania ruchem u osób z wrodzonym brakiem kończyn.

"Cieszymy się, że wpływa do nas dużo wniosków o finansowanie badań naukowych. Nasi eksperci mogą wybrać spośród nich te najciekawsze i najważniejsze dla rozwoju polskiej nauki. (...) Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom będziemy mogli finansować najbardziej obiecujące badania, które poszerzą naszą wiedzę o świecie i ułatwią jego zrozumienie" – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN.

Wśród jednostek, z których do finansowania zakwalifikowano najwięcej wniosków prym wiodą Uniwersytet Warszawski (88 wniosków) oraz Uniwersytet Jagielloński wraz z Collegium Medicum UJ (70 wniosków). Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zrealizuje 58 projektów.

Nabór wniosków w kolejnych edycjach konkursów OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA właśnie trwa. Otwarty jest również konkurs SONATA BIS, w którym naukowcy posiadający stopień doktora od co najwyżej 10 lat mogą ubiegać się o środki na powołanie nowego zespołu naukowego. Wnioski można składać do 15 czerwca 2012 r. Pula konkursów to 300 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą, która finansuje projekty z zakresu badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. Więcej informacji na temat konkursów i działalności NCN znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022